Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik

Anahtar Kelime


Bakü Tiflis Kars Demiryolu Hattının Orta Koridora Etkileri

Ömer Sacar, Sezgin Özdemir, Harun Doğan, Mehmet Taha Yıkın

IV. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri ss. 110-111

İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.