Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Sektöründe Hizmet Kalitesi Modeli Olan Servqual Yöntemiyle İlgili Literatür Araştırması

Barış Öztuna
Dr. Öğr. Üyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Çankırı, Türkiye

Lojistik işletmeleri, müşterilerini maksimum düzeyde memnun etmeyi arzulamaktadırlar. Lojistik yönetimi, hammadde tedarikçilerinden son tüketiciye kadar tüm süreç akışının optimum şekilde gerçekleşmesi ile ilgilenir. Bu çalışmanın amacı, lojistikte kalite kavramını incelemek ve lojistik sektöründe hizmet kalitesi modeli olan Servqual yöntemi ile ilgili literatür araştırması yapmaktır.

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Lojistik, Servqual Modeli

Researching Service Quality Model In Logistic Sector By Servqual Method Of Service Quality Model

The aim logistic operations are make customer pleasure in maximum level. Logistics management concerns with the optimal flow of materials from raw material suppliers to last consumers. The aim of this study was to examine the concept of quality in logistics and the quality of service model in the logistics sector to make research literature related to Servqual.

Keywords: Servqual Model, Logistics, Service Quality

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.