Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uygulama Örnekleri İle Neden Lojistik 4.0

Ebru Al
EKOL Lojistik, İstanbul, Türkiye

Erdem Özsalih
EKOL Lojistik, İstanbul, Türkiye

Bengi Müge Yenipazarlı
EKOL Lojistik, İstanbul, Türkiye

Nesnelerin interneti ve siber-fiziksel sistemlerden oluşan bir değerler bütünü olan Endüstri 4.0 ile birlikte, tüm sektörlerde global ölçekte akıllı bir dönüşüm gerçekleşmektedir. Üretim yapan şirketlere hizmet sağlayıcı konumunda bulunan lojistik firmaları da dijital dönüşüme uyum sağlayarak, alt yapılarını bu ölçüde yenilemek ve geliştirmek durumunda kalmışlardır. Günümüzde Endüstri 4.0,  lojistik sektörü üzerinde yeni bir dönem başlatmış, lojistiğin geleceğini Lojistik 4.0 uygulamalarıyla şekillendirmeye başlamıştır. Bu çalışmada, Endüstri 4.0’ın global ölçekteki ve Türkiye’nin küresel rekabetçiliği üzerindeki olası etkileri incelenmiş, yeni iş yapış sisteminde Lojistik 4.0 stratejisini esas alan bir lojistik firmasına yönelik mevcut çalışmalar, fırsatlar ve  öneriler aktarılmıştır. Çalışmada, akıllı depo uygulamaları, araç haberleşme ve sensör sistemleri, yeni teknolojilere uygun mobil yazılımlar ve veriye dayalı karar verme imkanı sağlayan sistemlere ait örnekler verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, Dijitalleşme, Görüntü İşleme, Yapay Zeka ve Robotik Sistemler, Bulut Bilişim, İnternet ve Mobil Uygulamalar, Lojistik

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 53

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.