Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Sensör Ağların Ulaşım Araçlarında Kullanımı

Mehmet Deniz Demirci
Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Günümüzde taşıma ve ulaşım araçlarının lokasyonunun tespiti önem arz etmektedir. Bu önem başlıca taşınan mal ve insanların güvenliğinin sağlanması, araçların rota tespiti, rotadan çıkılması durumlarında uygulanacak eylem planının belirlenmesi, araçlar arası ve araçlar ile yönetim merkezinin iletişimi konularında ayrıca önem göstermektedir. Bu durumlarda kullanmak üzere sensör ave mobil ağların, gps(global pozisyonlandırma sistemi) ile ortak çalıştırılarak akıllı sistemler üzerinden merkeze ve diğer araçlara veri yollanması sağlanacaktır. Kullanılacak sensörlere örnel olarak sıcaklık sensörü ile lojistiği yapılacak sıcakta bozulabilen ürünlerin buluınduğu ortamın izlenmesi ve gerekirse akıllı sistemler ile ortamın soğutulması sağlanabilecek, ivme sensörü ile kırılabilecek ürünlerin taşınmasında aracın gereksiz yüksek ivmelerle hızlanması veya yavaşlaması engellenmeye çalışılacak, insan taşıyan araçlarda rotadan sapılması durumunda sürücüye takılacak, kalp ritmini ve/veya terlemeyi ölçen sensörler aracılığıyla aracın bir korsan veya terörist tarafından kaçırılmasını algılayarak kolluk kuvvetlerine bildirilmesi sağlanabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Bilişim, Bilgisayar, Sensör, Mobil, , Lojistik

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 16

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.