Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Uygulamaları

Ayfer Özmen
Öğr. Gör., Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli, Türkiye

A. Murat Köseoğlu
Doç. Dr., Okan Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Her sektörün ileri gelen firmaları gerek rakiplerine üstünlük sağlamak, gerekse tanınırlıklarını daha da artırmak için çeşitli sosyal sorumluluk faaliyetleri icra etmektedirler. Bu vasıtayla hem müşteri kitlelerini genişletme hem de toplum içinde farkındalık oluşturma amacını gütmektedirler. İşletmeler aynı zamanda toplumun bazı olumsuzluklarını ve devletin fazla ulaşamadığı konuları da tespit ederek dikkat çekmeyi arzulamaktadır. İşletmelerin yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri gelecekte de hangi işletmenin uygulaması ise o şekilde anılmaktadır. Sosyal sorumluluk projeleri birçok sektörde uygulanmaktadır bu kapsamda özellikle son zamanlarda önemi gittikçe artan lojistik sektörünün de uyguladığı faaliyetler arasında yerini almaya başlamıştır. Çalışmada belli aralıklarla iş dünyasında ileri gelen işletmelerin sıralamasını yapan ve bu işletmeler hakkında bilgi veren köklü ekonomi dergilerinden olan Fortune dergisinin 2017 yılı Global ve Türkiye Fortune 500 sıralamasından istifade edilmiştir. Bu kapsamda derginin Global 500 ve Türkiye 500 listelerinde ilk 20’ye girmiş olan lojistik işletmelerinin yapmış oldukları sosyal sorumluluk projeleri araştırılmıştır.

Türkiye’deki lojistik firmaları taşıma konularında lojistik destek sağlama şeklinde, yabancı lojistik işletmelerinin ise sosyal hayata katılım şeklinde sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmektedirler. Lojistik firmalarının cirolarına oranla gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projelerinin yetersiz olduğu değerlendirilmektedir. Lojistik işletmelerinin gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk projeleri aşağıda sıralanmıştır.

  • Lojistik firmalarının kendi kullandıkları araçlarda egzoz emisyon oranının düşürülmesi sağlamak,
  • Eğitim ve refah düzeyinin artırılmasına yönelik diğer lojistik firmaları ile ortak çalışılmalar,
  • Birleşmiş Milletler ile ortak çalışarak ulaşılamayan bölgelere yardım götürmek,
  • Afrika ve dünyanın yoksul bölgelerinde ki yoksulluğu azaltma çabalarına diğer kuruluşlarla birlikte yardım sağlamak,
  • Özel felaket birimleri kurarak dünyanın bazı afet bölgelerine yardım taşımak,
  • Çevrenin daha fazla yeşillenmesine destek vermek,
  • Uçak ya da ulaşım yakıtlarında alternatif yakıtlar kullanmak.

Sosyal sorumluluk çalışmaları sadece işletmenin itibarını artırmak amaçlı olmayıp aynı zamanda o işletmenin tanıtımını da yapan projelerdir. Bu projelerin topluma yansıması ile işletmeler, samimi ve sürdürülebilir faydalar sağlamaktadır. Bu kapsamda Fortune dergisinin 2017 yılı Global 500 ve Türkiye 500 listelerinde ilk 20’ye girmiş olan lojistik işletmelerinin yapmış oldukları sosyal sorumluluk projeleri ilk defa araştırılarak lojistik işletmelere sosyal sorumluluk uygulamalarına yönelik bir bakış açısı sağlanması hedeflenmiştir.

Türkiye de ve Dünyada ki lojistik firmalarının yaptığı Sosyal sorumluluk alanındaki faaliyetler sadece Fortune dergisinin 2017 yılı Global 500 ve Türkiye 500 listelerinde ilk 20’ye girmiş olan lojistik işletmeleri kapsamında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Sürdürülebilirlik, Sosyal Sorumluluk

II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

II. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0684-0

Sayfa: 26-27

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.