Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’de Lojistik Sektörünün Ekonomiye Katkısı: Bir Etkinlik Analizi

Özlem Topçuoğlu
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Eda Bozkurt
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Rabia Efeoğlu
Arş. Gör., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde, Türkiye

Fatma Gül Yazıcılar
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Lojistik faaliyetleri firmaların üretim ve maliyet ilişkisi içinde önemli bir yer tutmaktadır. Kurumsal düzeyde başarıya ulaşmış lojistik uygulamaları işletmelerin etkinlik ve karlılığını artırarak maliyetlerin düşmesine ve rekabet gücünün yükselmesine sebep olmaktadır. Firma düzeyinde önemi artan lojistik faaliyetlerinin genel ekonomi içindeki yeri ve performansı üzerinde durulması gereken bir başka konu olarak değerlendirilmektedir. Lojistik sektörünün genel ekonomiye katkısı üretim değerinde olası artışa bağlı olarak gayri safi yurtiçi hasıla yani büyüme üzerinedir. Diğer taraftan sektörün emek yoğun özellik gösteriyor olması istihdam artırıcı etkisini gündeme getirmektedir. Ayrıca lojistik hizmetlerinin iç ve dış ticarete etkisi özellikle ihracata dayalı büyüme hedefi göz önünde bulundurulduğunda ön plana çıkmaktadır. Ekonomi içinde sayılan buna benzer katkıları sebebiyle çalışmada Türkiye’de lojistik sektörünün ekonomi içindeki yeri etkinlik analiziyle araştırılmıştır. Veri Zarflama Analizi ile etkinlik araştırması gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar ışığında Türkiye’de lojistik sektörü değerlendirilmiş, sektörün önemine ve politika önerilerine yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Etkinlik, Lojistik, Veri Zarflama Analizi

Economy Contribution Of Logistics Industry In Turkey: An Analysis Of Efficiency

Logistics activities are an important part of the relations of production and cost of the company. The logistics applications have been successful at the institutional level cause to lower costs by increasing efficiency and profitability of businesses and an increase in competitiveness. It is considered to be a need to focus on another issue the position and performance within the general economy of logistics activities increasing importance company-level. The general economic contribution of the logistics sector is the gross domestic product growth increase the value of production. On the other hand, employment enhancing effects of sector bring up the sector have the labor-intensive property of its. Moreover, the effect of logistics services on domestic and foreign trade comes to the fore especially when export-led growth target is considered. In this study, it was investigated by analysis of efficiency position in the economy of the logistics sector in Turkey because of these contributions in economy mentioned. The efficiency research was carried out with data envelopment analysis. The logistics sector in Turkey is evaluated and the importance of the sector and policy proposals were given place to.

Keywords: Logistics, Efficiency, Data Envelopment Analysis

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.