Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Sponsorluk

Bugüne dek etkinliklerimize sponsor olan kurum ve kuruluşlar

TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş.

TOBB UND Lojistik Yatırım A.Ş.

http://www.tobbund.com.tr/

Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği

Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği

http://gtud.org/

DHL Global Forwarding

DHL Global Forwarding

http://www.dhl.com.tr/

FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri A.Ş.

FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri A.Ş.

http://www.fgi.com.tr/

Değerli Paydaşlarımız,

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri (ULK), İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir. Ulaştırma ve Lojistik alanında ulusal ve uluslararası ölçekte düzenli olarak yılda ayrı iki kongre başlığına ek olarak ulaştırma ve lojistik alanında güncel konuları ele alan panel, çalıştay, konferans gibi bilimsel etkinliklerin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri aracılığıyla, bünyesinde akademisyenlerin, bürokratların, sivil toplum kuruluşlarının ve sektör temsilcilerinin bilgi, birikim ve deneyimlerini paylaşabileceği, yerel ve küresel düzeyde ulaştırma ve lojistik alanında problemlere yenilikçi çözümlerin üretilebileceği ve günümüzde hızla gelişen bu alanlarda ortak bir platformun kurulmasını sağlayabilecek bir organizasyon amaçlanmaktadır.

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, analitik ve yönetsel bakış açısıyla sektörden alınacak geribildirimler ışığında sürdürülebilir çözüm önerilerinin üretilmesi için gerekli fikri ortamın oluşturulmasında kilit rol üstlenecektir.

Bu kapsamda, Ulaştırma ve Lojistik Kongrelerinin lojistik sektöründeki stratejik konumu ile büyük avantaja sahip olan ülkemizin küresel lojistik endeksindeki sıralamasını yükseltmek,  ülkemiz ulaştırma alt yapısını çağın gereksinimlerinin üstüne taşımak gibi ana hedeflere ulaşılmasında çok değerli katkılar sağlayacaktır.

Sektörün ve akademik dünyanın ortak bir platformda birleşmesini amaçlayan ULK etkinliklerine, sizlerin desteği ve ortak faydalar oluşturacağımız işbirliği önemli bir güç kazandıracaktır.

Göstermiş olduğunuz ilgiye şimdiden teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Abdullah OKUMUŞ
ULK Başkanı


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.