Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

II. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress Proceeding Book


II. International Caucasus-Central Asia Foreign Trade and Logistics Congress Proceeding Book

Editör
Abdullah Takım
Fehim Bakırcı

  • Paylaş

Kapak

Kapak dosyası

Ön Sayfalar

Ön Sayfalar

İçindekiler

Sayfa

5-14

15-34

Ekonomik Büyüme - Cari Açık İlişkisi: 1995-2014 Türkiye Örneği

Nurulah Altıntaş, Veysel İnan, Mustafa Torusdağ

35-42

43-58

59-76

77-98

100-108

109-122

123-134

135-144

145-158

Tedarik Zincirinde Çevikliğin Önemi

Yağmur Kerse, Alper Tazegül

159-164

Customer Perceptions of Bus Companies’ Service Quality

Tevfik Şükrü Yapraklı, Abdullah Tüzemen

165-174

175-178

179-196

197-208

209-218

Uluslararası Karayolu Taşımacılığında Iğdır İlinin Potansiyeli Ve Mevcut Durumu

Uğur Güllülü, Melahat Batu Ağırkaya, Yakup Erdal Ertürk

219-230

231-248

249-262

263-274

275-282

Uluslararası Ticarette Bir Rekabet Unsuru Olarak Limanların Rolü

A. Murat Köseoğlu, Bülent Büyükünal, Ayşenur Topçuoğlu

283-290

291-310

311-324

324-342

Hazar Bölgesine Yönelik Jeopolitik Hamleler

Şaban Mustafa Ersungur, A. Taha Arpa

343-350

351-372

373-386

Küresel Ticarette Lojistik Köylerin Önemi

Dilek Şahin, Gülnihal Toramanlı

387-400

401-420

421-430

431-446

447-458

459-470

471-482

483-490

491-496

497-503

Çok Uluslu Şirketlerde Lojistik Anlayışı; Sivas Üzerine Bir Uygulama

Emine Rabia Ersoy, Çağatay Karaköy, Necati Alp Erilli

505-516

517-530

Dışa Açıklık Ve Çevresel Kalite: Türkiye Örneği

Hasan Ayaydın, Abdulkadir Barut, Fahrettin Pala

531-546

547-552

553-564

Türkiye’de Lojistik Sektörünün Ekonomiye Katkısı: Bir Etkinlik Analizi

Özlem Topçuoğlu, Eda Bozkurt, Rabia Efeoğlu, Fatma Gül Yazıcılar

565-578

579-586

587-604

Offering Suitable Model For Organizational Structure (Case Study: Alfa Organization)

Nader Bohlouli, Peyman Tirabadi, Alireza Shahbazpour Asiabi

605-618

619-626

627-634

635-646

647-656

657-666

667-678

679-690

691-696

Lojistik Sektöründe Kurum İçi Eğitim Uygulamaları

İrfan Kadıoğlu, Zuhal Dilbaz, A. Murat Köseoğlu

697-706

707-714

715-728

729-742

743-756

757-772

Environmental Management and Firm Performance

Hossein Emari, Hossein Garabayglo

773-790


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.