Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye’de Lojistik Sektöründeki Gelişmelerin Dış Ticaret Üzerine Etkileri

Ömer Emirkadı
Öğr. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye

Günümüzde küreselleşmeyle birlikte sınırların tümüyle ortadan kalkması ve yaşanan yoğun rekabet sonucunda daha ucuz malların, en asgari fiyatla taşınması gerçeği ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla da işletmelerin tedarik zincirlerini ve lojistik faaliyetlerini rakiplerine oranla daha etkin ve verimli yönetmeleri onlara bir takım avantajlar sağlayacaktır. Lojistik sektörü dünya ekonomisi için olduğu kadar Türkiye ekonomisi içinde önemlidir. Bunun temel sebebi de, lojistik sektörünü ilgilendiren kararların ülke ticareti için kritik özellikte olması ve sektörün günümüz Türkiye’sinde iş oluşturma ve büyüme potansiyeli yönünden öne çıkan sektörlerden biri olma konusunda hızla ilerlemesidir. Kişilerin ve devletlerin sürekli olarak çeşitli ekonomik ilişkiler içinde bulunması, uluslararası ticarete yeni boyutlar kazandırmıştır. Küresel çapta gerçekleştirilen dış ticaret, kıtaları birbirine bağlamakta, çok uzak mesafedeki alıcı ve satıcıyı ortak bir platformda buluşturmuştur. Bu yüzden ülkeler uyguladıkları dış ticaret politikaları aracılığıyla ülke ekonomilerine yön verebilmektedirler. Geldiğimiz nokta itibariyle de sadece dış âlemle gerçekleştirilen ticaretteki etkinlik açısından değil, aynı zamanda ülke ekonomisinde iç ve dış dengenin sağlanabilmesi içinde dış ticaret önemli bir faktördür. Son yıllarda lojistik sektöründe yaşanan gelişmelerle, Türkiye’de ki lojistik kavramı ulaştırma sistemleri üzerinde giderek daha fazla etkili olmaya başlamıştır. Bu çalışmada Türkiye’de gelişen lojistik sektörünün dış ticaret üzerine olan etkileri incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Lojistik, Dış Ticaret

The Effects on Foreign Trade of Development of Logistics Sector in Turkey

With the globalization nowadays, in the result of intense competition and with the disapperance of all borders, reality of moving cheaper goods with the most minimum wage has come up. Hence; managing their supply chains and logistic activities more efficently and thriftily than their rivals, will provide some advantages to businesses. Logistic sector in Turkey economy is as important as in the world economy. Fundamental reason for this is that decisions concerning logistic sector are crucial for country trade and rapid development of the sector as being one of the prominent sectors that creates jobs in Turkey and has a potantial to grow. Individual’s and government’s being constantly in various economic relationships brings international trade in new levels. Foreign trade, taking place globally, is attaching continents and bringing together buyers and sellers, apart from each other in a long distance, in a common platform. Therefore, countries can dominate their country’s economy by means of foreign trade politics that they apply. As of this point, foreign trade is not only important in terms of activity in trade that takes place with the rest of the world but also an important factor that provides the balance between domestic and foreign trade of the country’s economy. With the recent developments in the logistic sectors, logistic concept in Turkey has began more effective on transformation systems. In this study impacts of logistic sector that develops in Turkey on foreign trade has been examined.

Keywords: Logistics, Turkey Economy, Foreign Trade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.