Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistikte Araç Takip Sistemlerinin Kullanımının İşletme Performansına Etkileri

Hüseyin Balcı
Öğr. Gör., Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Türkiye

İşletmeler, rekabetin yoğun olarak yaşandığı küresel dünya ticaretinde artan maliyetler sebebiyle mevcut kaynakları mümkün olduğunca en iyi şekilde kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde rekabet üstünlüklerini çok kısa sürede kaybedebilirler. Bundan dolayıdır ki işletmeler, ürünlerini üretiminden son kullanıcıya ulaşana kadar düşük maliyetle ve güvenli şekilde teslim etmek zorundadır. Bir ürünün ekonomik değeri, o ürünün istenilen yere, istenilen zamanda ve istenilen miktarda ulaştırılması ile ölçülmektedir. Bu nedenlerden dolayıdır ki üretimin her aşamasında maliyet ve lojistik önemli bir yer tutmaktadır. İşletmelerin en fazla dış kaynak kullanımı gerçekleştirdikleri alanlardan birisi olan lojistik hizmetleri, kullanıma hazır tam bir ürün içerisinde %15-25 arası bir maliyete sahiptir. Tüm lojistik aşamalarının doğru yönetilmesi ve verimliliğinin arttırılması ancak bilgi teknolojilerinin etkin ve aktif kullanımı sayesinde gerçekleşebilmektedir. Lojistikte kullanılan bilgi teknolojilerinin en önemlilerinin başında araç takip sistemleri gelmektedir. Araç takip sistemleri sayesinde araçların anlık olarak nerede olduğu, nereye gittikleri, hızlarını, ne kadar kilometre gittiğini, kaç saattir hareket halinde olduğunu, o anki yakıt durumuna ve daha birçok bilgiyi işletmeye ve dahi müşterilerine anında sunulabilmektedir. Bu sayede 7 gün 24 saat süren operasyonlarda güvenliği sağlanarak iş gücü kayıpları önlenmekte, zamandan kazanılmakta ve araç bakım, kullanım ve yakıt maliyetlerinde önemli düşüşler sağlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı lojistik sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, araç takip sistemlerinin kullanmalarının kârlılık ve rekabet edebilme performanslarına olan etkisini değerlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler: Araç Takip Sistemleri, Lojistik, Bilgi Teknolojisi

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.