Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Yeşil Liman/Eko Liman Konseptlerinin Lojistik Faaliyetleri ile Deniz ve Çevre Emniyetine Katkıları Üzerine Bir Değerlendirme

Fatih Yılmaz
Dr., T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ankara, Türkiye

Dünya mal ticaretinin yaklaşık %85’i denizyoluyla yapılmakta olup ticaret gemileri ve deniz ticaret limanları, uluslararası lojistik, tedarik ve taşımacılık zincirinin en önemli unsurlarını teşkil etmektedir. Bununla birlikte, deniz taşımacılığı faaliyetlerinin hava, su, toprak/sedimetler ve ekosisteme yönelik limanlar ve gemilerden kaynaklanan çeşitli çevresel etkileri de mevcuttur. Son yıllarda, Avrupa limanları başta olmak üzere, Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlayan yeşil liman/eko liman konsepti ile çevre dostu teknolojilerin yaygınlaştırılması, gemi ve liman operasyonlarının çevresel etkilerinin minimize edilmesi, enerji tasarrufu ve sonucunda daha sürdürülebilir bir taşımacılık hedeflenmektedir. Bu çalışmada; yeşil liman/eko liman konseptinin lojistik faaliyetleri ile deniz ve çevre emniyetine katkılarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla; yeşil liman/eko liman konsepti ile uluslararası ve ulusal uygulamalar incelenmiş olup dünyadaki ve Türkiye’deki duruma ilişkin bir mukayese yapılarak Türk limanlarına yönelik uygulamanın geliştirilebilir yönleri belirlenmiş, mevcut yeşil liman/eko liman uygulamalarının lojistik faaliyetleri ile deniz ve çevre emniyetine yönelik katkıları değerlendirilmiş ve sonuçta bazı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Deniz Taşımacılığı, Deniz ve Çevre Emniyeti, Yeşil Liman, Lojistik, Eko Liman

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.