Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistikte Elektrik Motorlu Araçların Seçimi

Mehmet Günay
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Gül Denktaş Şakar
Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Lojistik, gündelik hayatımızın her noktasında kullandığımız ürünlerin, ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan tüm süreci ifade eden bir kavramdır. Son yıllarda artan ticaret hacmiyle birlikte hem üreticiler hem de tüketiciler yaşam alanı olarak kent merkezlerini seçmektedir. Bunun sonucunda da kentsel lojistik kavramı önem kazanmaya başlamıştır. Kent merkezlerindeki nüfus artışı, lojistikte kullanılan araç sayısının da artmasına sebep olmuştur. Lojistikte, büyük oranda geleneksel araçlar kullanılmaktadır. Fakat fosil yakıtlı araçların enerji tüketim durumları ve çevreye olan olumsuz etkileri göz önüne alındığında alternatif yakıt ve alternatif araç teknolojilerin kullanımının düşünülmesi gereklidir. Bu çalışmanın temel amacı, elektrik motorlu araçların lojistikte kullanılmasında karşılaşılan problemleri tespit etmek ve çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmanın verileri, nitel veri toplama tekniklerinden biri olan yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak toplanmıştır. İlk olarak kent lojistiğinin tanımı yapılmış ve gelişim süreci anlatılmıştır. Alternatif yakıtlar ve alternatif araç teknolojileri incelenmiş, alternatif araç teknolojilerinden biri olan elektrikli araç çeşitleri ve kullanım şekilleri tanımlanmıştır. Kent lojistiğinde elektrikli araçların kullanılması üzerine durulmuş, lojistik ve taşımacılık firmalarının elektrikli araç kullanımı hakkında görüşleri ve deneyimleri sorgulanmış, elektrikli araçların lojistikte kullanılmasının güçlü ve zayıf tarafları ortaya konulmuş ve son olarak elektrikli araçların lojistikte kullanımının yaygınlaşması hususunda alınması gereken tedbirler açıklanmış ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Elektrikli Araç, Kent Lojistiği, Alternatif Araç, Lojistik, Alternatif Yakıt

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.