Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Ticaretin Kolaylaştırılmasına İlişkin Uygulamaları ve Lojistik Sektörü Üzerine Etkisi

Selami Özcan
Prof. Dr., Yalova Üniversitesi, Yalova, Türkiye

Nizamettin Öztürkçü
Yalova Üniversitesi, Yalova, Türkiye

Küreselleşme ile birlikte ekonomi alanında serbestleşmeler yaşanmış, bilgiye erişimin hızlanması ve kolaylaşması ile birlikte ticari işlemlerin de buna paralel olarak artışı gerçekleşmiştir. Küresel ticaret hacminin artması ile de devletler çıkarttıkları mevzuat ve düzenlemeler ile küresel ticarette yaşanan bu gelişmeleri daha düzenli hale getirmeye çalışarak hem ülke içindeki üreticileri hem de tüketicileri koruma yaklaşımı sergilemiştir. Uluslar arası ticarette daha rekabetçi bir duruma gelebilmek için de devletler mevzuatlarında kolaylaştırmaya gitme gereksinimi hissetmişlerdir. Bu kolaylaştırmalardan birçok paydaş faydalandığı gibi bunlardan biri de kuşkusuz lojistik sektörü olmuştur. Bu çalışmada Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ticaretin kolaylaştırılmasına ilişkin uygulamaları incelenmiş ve küresel ticaretin önemli bir parçası olan lojistik sektörü üzerine etkileri ele alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ticaretin Kolaylaştırılması, Lojistik

Practices of The Ministry of Customs and Trade About Facilitating Trade and Its Impact on the Logistics Sector

With the globalization, there has been liberalization in the field of economics, and it has been seen the paralel increase in the commercial interactions with the facilitation of information acces. With the increase in global trade volume, the governments have tried to make these developments in global trade more regulated by the legislation and regulations they have issued, and thus; they have exhibited the protection approach to the both the domestic producers and the costumer. And the goverments felt the necessity of facilitating their legislation in order to gain a more competitive position in international trade. As many stakeholders have benefited from these facilitations, one of them is undoubtedly the logistics sector. This study examined the practices of the Ministry of Customs and Trade about facilitating trade and examined the effects on the logistics sector, which is an important part of global trade.

Keywords: Logistics, Facilitating Trade, The Ministry of Customs and Trade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.