Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Tedarik Zincirinin Hayati Boyutu: İnsani Yardım Alanında Tedarik Zinciri Yönetimi (Uygulamalı Süreç Analizi)

Recep Çinkılıç
Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, Türkiye

Deniz Yükselen
Katar Hayır Derneği, , Türkiye

Bu çalışma ile zaman zaman içinden çıkılamaz bir hal alan insani yardım süreçlerinin yönetilmesine daha etkin ve verimli çözümler üretmek amaçlanmaktadır. Tedarik zinciri, bir ihtiyacı karşılamak üzere planlanan mal ve hizmetin kaynağından tüketilecek birime kadar ulaştırılmasında üretim, nakliye, depolama ile ilgili bilgilerin verimli ve etkin şekilde planlanması, uygulanması ve denetlenmesini içermektedir. Bu duruma göre tedarik zinciri imalattan ürünün istenildiği yerde ve istenildiği zamanda hazır edilişine kadarki süreci kapsamaktadır. İmalat aşamasından önce dahi bir bilgi birikimi gerektiren tedarik zinciri yönetimi kullanılan üründen arta kalan artık kısmın yönetimini dahi içeren çok geniş kapsamlı bir silsile planlamasıdır. Burada bir doğal afet, felaket ve savaş gibi bir durumundan sonra o yörede yaşayan insanlara ulaştırılacak insani yardımların tedariği konusu bakımından inceleme yapıldığında, kapsamı çok geniş olan tedarik zincirinin insani yardım çerçevesinde çok daha farklı bir boyuta bürünmesi gerekmektedir. Can kaybının, mal kaybının, salgın hastalığın önlenmesi ile yiyecek, barınak ve temel sağlık ihtiyaçlarının karşılanması gibi insanlığın yaşatılabilmesi adına çok önemli etkinliklerin yönetimi faaliyetleri ortaya çıkmaktadır. İnsani yardımları yapan kuruluşların tedarik zinciri sürecinde malzeme temini, personel temini, malzeme depolaması, gümrüklemesi, etiketlemesi ve dağıtımı gibi birçok husus kritik öneme sahiptir. Bu tür faaliyetleri küçük-büyük birçok yardım kuruluşları yönetmektedir. Bu çalışmada insani yardım faaliyeti yürüten Katar Hayır Derneği’nin yardım tedarik zinciri yönetimi uygulamalarında tespit ettikleri aksaklıklara yer verilip, örnek olaylar üzerinden hareket edilerek olayların nasıl daha iyi sonuçlanabileceği üzerinde durulmuştur. Son olarak da insani yardım tedarik zincirindeki aksaklıkların büyük ölçüde azaltılması için uygulanabilecek geniş çapta bir merkezi mekanizma tasarlanarak yukarıda bahsedilen sorunların nasıl önüne geçilebileceği üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, İnsani Yardım Lojistiği, Afet Lojistiği, Lojistik

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.