Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiyede Yaşayan Suriyeli Göçmenlerin Çalışma Koşullarındaki Emek Süreci

Fatih Ulutaş
Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Türkiye

Türkiye’nin komşu ülkelerinden biri olan Suriye de iç savaşın başlaması ile birlikte yaklaşık 4 milyondan fazla Suriyeli göçmene Türkiye kapılarını açmıştır. Bu süreç bugüne kadar ki en büyük zorunlu göç dalgasıdır. Başlarda geçici olarak görülen Suriyeli mülteciler meselesi 6 yıl geçmesine rağmen hala bir çözüme kavuşturulamamıştır. Hal bu şekilde olunca da Türkiye de birçok sektörde Suriyeli mültecilerin faaliyetleri başlamış ve kültürel entegrasyonun hızla önemi artmıştır. Türkiye de çalışma koşullarının dinamik tutulmasına önem verilirken bir yandan da Suriyeli sığınmacıların toplumsal düzenin bozulmasına sebebiyet vermeden iş yaşam dengesi içerisinde topluma entegre edilmesi için çalışmalar yürütülmüştür. Sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların bireysel yardımlarına muhtaç olmaksızın hayatlarını sürdürebilmeleri için Çalıma koşullarında ki emek süreçlerini bakılmaksızın kötü şartlar da sadece iş-çalışma mantığı içerisinde hayata baktıkları görülmüştür. Bu mantıkla da Suriyeli göçmenlerin zor şartlar altında çok çalışıp daha az ücret almalarına sebebiyet vermiştir. Bu çalışmada Suriyeli sığınmacıların Lojistik sektöründe ki çalışma koşulları incelenerek analizler yapılmıştır.. Suriyeli mültecilerin lojistik sektöründe ki emek süreçlerinin çalışma koşullarında ki tutarlılığına bakılarak bir işemek dengesinin oluşturulması ile ilgili çözüm önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Lojistik, Suriyeli Mülteciler, Emek Süreci

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.