Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Orta Doğu’da Engelsiz Turizm ve Ekonomik Entegrasyon

Seval Özbalcı
Dr., Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

Erişilebilir turizm altyapısını oluşturan mimari düzenlemelerin bir ülkede standartlara uygun olarak yapılması ortak bir kaynak arzı ile bölgesel seyahat ve turizm potansiyelini artıracağı için bir dizi sonuçlar doğurmaktadır. Bu sonuçlar statik ve dinamik etkiler olarak sınıflandırılabilmektedir. Çalışmada bu etkiler, 2017 yılında Türkiye ve Amerika’da yapılan bir araştırma kapsamında ekonomik açıdan incelenmektedir. Engelsiz her bir ürün birbiriyle rakip değil, tamamlayıcı nitelikte değerlendirilmelidir. Çünkü uluslararası engelsiz seyahat olanaklarının artması ile seyahatin kolaylaşması herkes için avantajlıdır. Engelsiz hizmet yararlanıcıları için fiyat avantajı yaratılması talebi ve tüketimi artırmaktadır. Böylelikle olumlu tüketim etkisi, seyahat imkanı artan yabancı turistler sayesinde uluslararası bir pazara yayılmaktadır. Araştırmada erişilebilirlik düzeyi ile toplumsal refah, uluslararası turizm ve seyahat hadleri karşılaştırmalı olarak, Türkiye, Amerika ve Ortadoğu için ele alınmaktadır. Elde edilen bulgular, erişilebilirlik olanaklarının artması, seyahat sayısındaki artış potansiyeli, uluslararası ekonomik etkiler, seyahat varış noktalarının değişmesi, bireysel yeterliliğin gelişimi ve bu gelişimin toplumsal yansımaları ile açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Lojistik, Orta Doğu, Engelsiz Turizm

Accessible Tourism and Economic Integration in Middle East

Accessibility arrangements limit the right of persons with disabilities to move around if they are not in compliance with the standards. When accessibility opportunities for disabled people are limited, the standard of living of a significant part of the population falls. Special costs and social cost equalities are not provided due to externalities, erroneous constructions, unplanned investments. The construction of accessible architectural arrangements in accordance with standards in a country creates a range of consequences for a common supply of resources and to enhance regional travel and tourism potential. These results can be classified as static and dynamic effects. In this study these effects, as part of a survey conducted in 2017 in Turkey and America are analyzed in economic terms. Each product without barriers should be considered complementary, not competitors. This is because it is advantageous for everyone to travel easily with the increase of international unobstructed travel possibilities. Creating price advantage for accessible service beneficiaries increases demand and consumption. Thus, thanks to the positive consumption effect and the increasing number of foreign tourists, an international market is spreading. In the study, the level of accessibility to social welfare, tourism and travel in comparative international terms of trade, Turkey, America and Central Asia are discussed. Findings are explained by the increase of accessibility possibilities, the potential of increase in travel number, international economic effects, change of travel destinations, development of individual competence and social reflections of this development.

Keywords: Logistics, Accessible Tourism, Foreign Trade, Central Asia

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.