Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında Yayımlanan Lojistik Konulu Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi

Burhan Kayıran
Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Ömür Yaşar Saatçioğlu
Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Lojistiğin 90’lardan itibaren hızlanan gelişimi beraberinde bu alanda yapılan akademik çalışmaların yönünü etkilemiştir. Bu etkiyi ortaya koymak için yapılan çalışmada, sosyal bilimler alanında hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu ulusal tez merkezi veri tabanında yer alan 1993 ve 2017 yılları arasında kabul edilen lisansüstü tezlerin içerik ve yöntem açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Çalışma örneklemde yer alan lisansüstü tezlerin konu ve yöntem olarak nitel içerik analizini ele almaktadır. Çalışma sonucunda Türkiye’de sosyal bilimler alanında günümüze kadar hazırlanan lojistiği konu edinen lisansüstü tezlerin yönelimi ortaya konulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İçerik Analizi, Lojistik, Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.