Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Blokchain Teknolojisi Kapsamında Uluslararası Ticaret İşlemleri

Abdullah Takım
Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Fehim Bakırcı
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Ebubekir Karabacak
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Serkan Pasinlioğlu
Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Blockchain teknolojisi, günümüzde artan popülerliğiyle yaşantımızın çoğu alanında etkisini hissettirmektedir. Elektronik ortamda, “Kriptografi” bilimi kullanılarak oluşturulan teknoloji, güven sağlayan aracı kurumları devreden çıkararak, karşılıklı para işlemlerini gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Başlarda kripto paralarla adından söz ettiren teknoloji zamanla finans, ticaret ve yönetim kavramlarıyla gündeme gelmiş, mevcut güvenlik sorunları ve iş süreçlerinin kompleks yapısı karşısında, sektörlere alternatif teknoloji imkanları sunmuştur. Dünya, blockchain teknolojisini büyük ölçüde kabul etmiş ve pratik yaşamda kullanmaya başlamıştır. Finans ve ticaret sektörlerindeki başarılı uygulama örnekleri, uluslararası ticaret aşamalarında da kullanılabilir olduğunu düşündürmektedir. İşletmeler, blockchain teknolojisini iş stratejilerine entegre ederek şeffaf, hızlı ve güvenli bir iş süreci planlamaktadırlar.

Anahtar Kelimeler: Blok Zincir, Lojistik, Blok Zincir Teknolojisi, Dış Ticaret

International Trade Transactions Under Blokchain Technology

With its increasing popularity, Blockchain technology is effective in most areas of our lives. The technology, which was created by using the science of cryptography in electronic environment, aimed to perform mutual transactions by disabling the trust intermediary institutions. The technology, which made its name in the beginning with crypto currencies, has come up with the concepts of finance, trade and management in time, and has offered alternative technology opportunities to the sectors in the face of the current security problems and the complex structure of business processes. The world has largely accepted blockchain technology and started to use it in practical life. Successful examples of practice in the finance and trade sectors suggest that it can also be used in international trade. Businesses plan a transparent, fast and safe business process by integrating blockchain technology into their business strategies.

Keywords: Blockchain, Logistics, Blockchain Technology, Foreign Trade

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.