Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Selection of Electric Motor Vehicles in Logistics

Mehmet Günay
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Gül Denktaş Şakar
Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Logistics is a concept that expresses the entire process of the products we use in every aspect of our daily life. With the increasing trade volume in recent years, both producers and consumers choose urban centers as living spaces. As a result, the concept of urban logistics has gained importance. The population growth in urban centers has also increased the number of vehicles used in logistics. Vehicles used in logistics are generally fossil fuel vehicles. However, considering the energy consumption of fossil fuel vehicles and their negative effects on the environment, the use of alternative fuel and vehicle technologies should be considered. In this study, firstly the definition of urban logistics and development process is explained. Alternative fuels have been examined and electric vehicles, which are one of the alternative vehicle technologies, are defined. The use of electric vehicles in urban logistics was examined and the views and experiences of the logistic companies on the use of electric vehicles were investigated. The strengths and weaknesses of the use of electric vehicles in logistics have been revealed. Finally, measures to be taken to expand the use of electric vehicles in logistics have been explained and recommendations have been presented.

Keywords: Logistics, Alternative Fuel, Alternative Vehicle, Urban Logistics, Electric Vehicle

Lojistikte Elektrik Motorlu Araçların Seçimi

Lojistik, gündelik hayatımızın her noktasında kullandığımız ürünlerin, ilk üreticiden son tüketiciye kadar olan tüm süreci ifade eden bir kavramdır. Son yıllarda artan ticaret hacmiyle birlikte hem üreticiler hem de tüketiciler yaşam alanı olarak kent merkezlerini seçmektedir. Bunun sonucunda da kentsel lojistik kavramı önem kazanmaya başlamıştır. Kent merkezlerindeki nüfus artışı, lojistikte kullanılan araç sayısının da artmasına sebep olmuştur. Lojistikte, büyük oranda geleneksel araçlar kullanılmaktadır. Fakat fosil yakıtlı araçların enerji tüketim durumları ve çevreye olan olumsuz etkileri göz önüne alındığında alternatif yakıt ve alternatif araç teknolojilerin kullanımının düşünülmesi gereklidir. Bu çalışmada, ilk olarak kent lojistiğinin tanımı yapılmış ve gelişim süreci anlatılmıştır. Alternatif yakıtlar ve alternatif araç teknolojileri incelenmiş, alternatif araç teknolojilerinden biri olan elektrikli araç çeşitleri ve kullanım şekilleri tanımlanmıştır. Kent lojistiğinde elektrikli araçların kullanılması üzerine durulmuş, lojistik ve taşımacılık firmalarının elektrikli araç kullanımı hakkında görüşleri ve deneyimleri sorgulanmış, elektrikli araçların lojistikte kullanılmasının güçlü ve zayıf tarafları ortaya konulmuş ve son olarak elektrikli araçların lojistikte kullanımının yaygınlaşması hususunda alınması gereken tedbirler açıklanmış ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Lojistik, Elektrikli Araç, Kent Lojistiği, Alternatif Araç, Alternatif Yakıt, Lojistik

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.