Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

e-ISBN-978-605-07-0622-2


Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Editör
Burcu Adıgüzel Mercangöz

  • Paylaş

Kapak

Kapak dosyası

Ön Sayfalar

Ön Sayfalar

İçindekiler

Sayfa

Kentsel Lojistik; İstanbul

Zübeyde Öztürk, Gülşen Teslime Aydın

1-2

3

4

5

6

7

8

9-10

11

12

13

14

Hidrojen Enerjili Araçların Maliyet Açısından İncelenmesi

Fatih Enes Uzun, Yunus Ekmen, Yasin Özçelep

15

16

17

18

19

20

A New Approach To Modeling In Inventory Management System

Hamit Topuz, Arda Albayrak, Gamze Karslı

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39-40

41

42-43

44

45

46

47

48

Araç Yüklemede 3 Boyutlu Atama Yaklaşımı

Burcu Adıgüzel Mercangöz, Ergün Eroğlu

49

50

51

52

Uygulama Örnekleri İle Neden Lojistik 4.0

Ebru Al, Erdem Özsalih, Bengi Müge Yenipazarlı

53

54-55

56-57

58

Yeni Endüstriyel Devrim ve Lojistik 4.0

Halim Kazan, Salih Özçelik

59

60

61

62

63

64


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.