Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Demiryolu Taşımacılığının Lojistikteki Önemi ve Türkiye’deki Mevcut Durumu Hakkında Bir Değerlendirme

Samet Baran
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Soner Esmer
Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye

Demiryolu taşımacılığı lojistiğin taşımacılık fonksiyonu içinde büyük öneme sahiptir ve ağırlıklı olarak maddi açıdan daha değersiz ve ulaşım aciliyetinin daha az olduğu yüklerin taşınmasında kullanılmaktadır. Demiryolu taşımacılığının sahip olduğu avantajlar karbon salınımını azaltmak, taşımacılığı sürdürülebilir kılmak, işçi maliyetlerinden kısmak, olası kazaları önlemek, şehir trafiğini azaltmak olarak sıralanabilirken; yüksek yatırım ve altyapı maliyetleri, operasyon süreleri açısından karayolu ve havayoluna göre daha yavaş oluşu demiryolu taşımacılığının olumsuz taraflarıdır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de demiryolunda serbestleşme sürecinin hızlandığı bu dönemde, lojistik faaliyetler için demiryolu taşımacılığının önemini literatür ışığında vurgulamak ve Türkiye’deki mevcut durum hakkında bir değerlendirme yapmaktır.

Anahtar Kelimeler: Demiryolu, Taşımacılık, Lojistik

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.