Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Çevresel Lojistik: “Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi”

Veysel Tatar
Öğr. Gör., Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye

Tedarik zincirinden kaynaklanan atık ve emisyonlar ciddi çevre sorunlarının ana kaynağı haline gelmiştir. Taşıma sistemlerinin verimliliği açısından lojistik uygulamalarının çevre dostu olması önerilmektedir. Çevresel zararlar; toksik atık, su kirliliği, biyolojik çeşitliliğin kaybı, ormansızlaşma, ekosistemlerin uzun vadeli zarar görmesi, tehlikeli hava emisyonlarının yanı sıra yüksek sera gazı emisyonlarını içerebilir. İşletmeler çevresel bilinci teşvik etmek amacıyla çevresel sorumluluğu ve temiz teknolojileri kullanan tedarikçilerle işbirliği yapmalıdırlar. Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi içerisinde çevresel kaygılar ön plana çıkartılarak ortaya çıkmıştır. Günümüzde Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi, akademik ve uygulayıcılar arasında önemli bir popülerlik kazanmıştır. Ayrı kuruluş birimleri, ürün geliştirme, süreç tasarımı, operasyon, lojistik, pazarlama, yasal uyum ve atık yönetimi çevresel mükemmellik sağlamak için sorumlulukları vardır. Bu yönetimi kavramı, tedarik zinciri yönetimine çevresel düşünmenin entegresi ile mümkündür.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Yeşil Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik

Environmental Logistics: “Green Supply Chain Management”

The waste and emissions caused by the supply chain have become the main sources of serious environmental problems. Since the applications of logistics are generally positive for the efficiency of transport systems, it has been suggested that logistics are environmentally friendly. Environmental damages can include toxic waste, water pollution, loss of biodiversity, deforestation, long term damage to ecosystems, hazardous air emissions as well as high greenhouse gas emissions. Companies should engage with suppliers to improve environmental impacts, by applying the precautionary approach, promoting greater environmental responsibility and the usage of clean technologies. Green Supply Chain Management (GSCM) has appeared as an environmental innovation which integrates environmental concerns into supply chain management. GSCM has gained popularity with both academic and practitioners today. Separate organizational units had responsibility for ensuring environmental excellence in product development, process design, operations, logistics, marketing, regulatory compliance and waste management. The concept of GSCM is possible to integrate environmental thinking into supply chain management (SCM).

Keywords: Logistics, Green Supply Chain Management, Supply Chain Management

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.