Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uluslararası Rekabette Türkiye’nin Lojistikteki Yeri

Serkan Dilek
Doç. Dr., Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Hayrettin Kesgingöz
Dr. Öğr. Üyesi, Karabük Üniversitesi, Karabük, Türkiye

Türkiye’nin jeopolitik konumuna bakıldığında Asya ve Avrupa arasında bir köprü görevi görmesi itibariyle lojistikteki önemi anlaşılmaktadır. Konumunun önemi dışında bu durumun ekonomiye yansıması beklenen bir durumdur. Uluslararası alanda Türkiye’nin uluslararası rekabet edebilirliğini yükseltmek ve bu yükselmeyle birlikte ihracat gelirlerini arttırmak lojistik sektörünün öncelikli hedefi olmalıdır. Bu hedefi gerçekleştirmek için uluslararası alanda 2016 yılındaki lojistik durumunu görüp uluslararası rekabet doğrultusunda yapılacakları belirlemek gerekir. Bu çalışmada Türkiye’nin genel çerçevede 2016 yılı temel alınarak uluslararası rekabet için endeksler yardımıyla lojistik alanında küresel rekabetin boyutu belirlenmiştir. Bu boyut ülkemiz için uluslararası rekabette önemlidir. Durum analizinin yapılması Türkiye’nin lojistikte ve lojistikteki verimliliğin ekonomiye yansımasında hangi adımlarla daha ileriye taşınması gerektiği nedenleriyle anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Rekabet Gücü, Küresel Rekabet, Lojistik

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.