Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Afet Yönetiminin Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi

Veysel Tatar
Öğr. Gör., Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin, Türkiye

Meriç Burçin Özer
Park Denizcilik ve Hopa Liman İşletmeleri A.Ş., Artvin, Türkiye

Son yıllarda gerek ülkemizde gerekse dünyada meydana gelen afetlerin ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik açıdan yol açtığı olumsuz sonuçlar giderek artmaktadır. Bu durum afet yönetim faaliyetlerindeki süreçlerin etkin, planlı ve koordineli bir şekilde yerine getirilmesini zorunlu kılmaktadır. Dünya Ekonomik Forumu'na göre, yalnızca 2005 yılında 180.000'den fazla ölüm ve 200 milyar dolardan fazla ekonomik kayıp gerçekleşti. Pasifikte bir Tsunami olsun ya da Katrina Kasırgası gibi ulusal bir olay olsun, hükümetler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve özel sektör, felaketlere cevap vermeye ve onlardan daha iyi bir şekilde hazırlanmaya ihtiyaç duyuyor; etkin insani yardım yoluyla yardıma muhtaç kişilere zamanında ve gerekli yardım sunuyorlar. Son yirmi yıldaki doğal ve insan kaynaklı felaketlerin artması, onlarla baş etmeye hazırlıklı olmayı sorguladı. Afet lojistiği; lojistik, nakliye ve tedarik zinciri yönetimi ile acil durum, kriz ve felaket hazırlığı ve müdahale, yönetim konularında bütünleştirici, analitik, kavramsal, çok disiplinli yaklaşımlar içerir. Bu yazının odak noktası afet kurtarma operasyonlarında afet lojistiği özelliklerini keşfetmek ve tanımlamak üzerine kurulmuştur. Bu çalışma, afet yardımı alanındaki lojistik operasyonlarını planlama ve gerçekleştirme konusundaki anlayışını daha da artırmayı amaçlıyor.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri, Afet Lojistiği, Lojistik

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.