Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uluslararası Ticarette Lojistik Hizmet Sektörü ve Uygulamaları Üzerine Literatür Araştırması

Selami Özcan
Doç. Dr., Yalova Üniversitesi, Yalova, Türkiye

Tuğçe Danacı Ünal
Arş. Gör., Celal Bayar Üniversitesi, Manisa, Türkiye

Son yıllarda uluslararası ticaretin ve küresel rekabetin artmasıyla özellikle uluslararası lojistik hizmet sektörü önem kazanmıştır. Buna bağlı olarak uluslararası boyutta lojistik hizmet sektörünün yönetimi, bu sektörün gelişmesi ve önündeki engellerin belirlenmesi ile ilgili yapılacak çalışmalar önem taşımaktadır. Literatürde ürün ticareti ve ihracatı ile ilgili sanayi sektörü hakkında yapılmış birçok çalışma bulunurken, önemi giderek artan hizmet sektörünün ticareti ve ihracatı ile ilgili az sayıda çalışmaya rastlanmaktadır. Bu çalışmada lojistik hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin hizmet ihracatı süreçlerini ve davranışlarını açıklamaya yönelik yapılan çalışmaların analiz edilmesi, dünyada ve Türkiye’de uluslararası lojistik yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda ulusal ve uluslararası literatür taraması detaylı bir şekilde yapılarak, uluslararası lojistik sektörü ile ilgili şimdiye kadar yapılan çalışmalar genel hatlarıyla değerlendirilecektir. Ayrıca söz konusu çalışmalar ve bu çalışmaların bulguları gruplara ayrılarak analiz edilecektir. Bu çalışmanın ileride benzer konularda yapılacak çalışmalara yardımcı olması planlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hizmet İhracatı, Uluslararası Ticaret, Lojistik, Uluslararası Lojistik, Hizmet Sektörü

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 64

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.