Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

V. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

e-ISBN-978-605-07-0814-1


V. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Editör
Emine Genç

  • Paylaş

Kapak

Kapak dosyası

Ön Sayfalar

Ön Sayfalar

İçindekiler

Sayfa

1-5

6-8

9-14

15-18

19-22

23-26

27-30

31-35

36-39

40-43

44-45

46-47

48-51

52-56

57-60

61-63

64-65

66-69

70-73

74-77

78-80

81-85

86-87

88-92

93-96

97-100

101-103

104-106

107-111

112-115

116-117

118-123

124-129

130-133

Türkiye 2050 Hedef Yılı, Lojistik Altyapı Hedeflerinin Değerlendirilmesi

Ülkü Özlem Yılmaz, Mahmut Esad Ergin, Mustafa Ilıcalı

134-137

138-141

142-146

147-150

151-155

Bartın’ın Ulaştırma ve Lojistik GZFT Analizi

Yaşar Akça, Aslı Çillioğlu Karademir

156-159

160-163


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.