Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Bilgi Sistemi Güvenliği Kültürü Üzerine Bilgi Sistem Güvenliği Farkındalığı Ve Bağlılığının Etkisi: Kargo Lojistik Firmalarından Bulgular

Salih Börteçine Avcı
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Adnan Karataş
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Tedarik zinciri yönetimindeki lojistik faaliyetlerin büyük bir kısmını günümüzde lojistik bilgi sistemleri üstlenmektedir. Bu kritik önemi nedeniyle lojistik bilgi sistemlerinin güvenliğine yönelik alınan teknik tedbirlerin yanında, örgütsel tedbirlere de ihtiyaç duyulmaktadır. Bu anlamda bilgi sistem güvenliği yalnızca teknik personel değil diğer tüm çalışanlarında katılımını gerektirir. Örgüt içerisinde oluşturulacak kültürel tedbirler ve yöneticilerin bilgi sistem güvenliği farkındalığı ile lojistik firmaların bu konudaki açıklarını ortadan kaldırması söz konusu olabilir. Bu bakış açısıyla mevcut çalışma kargo lojistik firmalarında yerleşik bilgi sistem güveliğine ilişkin kültürel bir yapının varlığı ve yöneticilerin bu konudaki farkındalığının sorgulanması üzerine oluşturulmuştur. Bu amaçla Erzurum ilinde faaliyet gösteren kargo lojistik firmalarında ankete dayalı bir araştırma yapılmıştır. İstatistiksel değerlendirmeler ışığında elde edilen bulgular yöneticiler ve politika yapıcılar açısından değerli sonuçlar barındırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi Sistem Bağlılığı, Bilgi Sistem Farkındalığı, Lojistik Bilgi Sistemi, Bilgi Sistem Kültürü

The Effect Of Logistics Information System Security Awareness And Commitment On Logistics Information System Security Culture: Evidence From Cargo Logistics Companies

Logistics information systems undertakes a large part of logistics services in supply chain management, nowadays. For its critical importance, there is a need to take organizational measures besides technical measures related to logistics information systems security. In this sense, information system security requires the participation of not only the technical staff but all other employees. Logistics companies can eliminate the insufficiency in this area with the help of cultural measures which will be established within the organization and the managers’ awareness of information system. From this perspective, this study is formed in order to ascertain existence of a cultural structure related the embedded information systems security and to determine managers’ awareness about the information system security in the cargo logistics company. For this purpose, questionnaire has been applied to cargo logistics companies which are operating in city of Erzurum in this study. Findings of the study which have been obtained in the light of statistical assessments have significant out comes for managers and policy makers.

Keywords: Logistics İnformation System, Information System Culture, Information System Commitment, Information System Awareness

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.