Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Devlet Teşviklerinin Firmaların İhracat Performansına Etkisi: İstanbul İhracatçıları Örneği

Ahmed Yusuf Sarıhan
Arş. Gör., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye

Serap İncaz
Doç. Dr., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye

Burak Yaprak
Arş. Gör., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye

Üretim ve ticaret yapan firmaların uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğini artırmak için ihracat yapmak isteyen firmalara devlet ihracatın her safhasında teşvikler sağlamaktadır. Bu teşvikler ihracata katılım konusunda tereddüt gösteren firmaların kârlılığını artırmak ve ülke ekonomisine ihracat yoluyla katkılar sağlanmasını amaçlamaktadır. Devlet, teşvikler aracılığıyla bir ihracatçı işletmenin ihracat sürecinde yapacağı hemen hemen tüm harcamalar için belirli oranlarda hibeler sağlamaktadır. İhracatın artması ülke ekonomisi için büyük önem arz etmektedir. Dış ticaret açığı, gelişmekte olan ülkelerin genel sorunudur. Bu bağlamda Türkiye’de de ihracat rakamlarının artırılması ekonomik olarak katkılar sağlayacaktır. İhracat rakamlarının veya performansının firmalar bazında incelenmesi kamuoyuna açık olarak yürütülen bir işlem değildir. Firmaların ihracat verileri pazarlara, müşterilere ve firmalara ait ticari sırlar içerdiğinden devlet tarafından saklı tutulmaktadır. Bu bilgiler ışığında firmaların ihracat performanslarına dair istatistiki verilere ulaşmak oldukça zordur. Çalışmanın amacı devlet teşviklerinin, firmaların ihracat performansına etkilerini ölçmek ve firmaları devlet teşvikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi yaparak ihracata katılmaları konusunda öneriler sunmaktır. Bu çalışmada İstanbul’daki ihracatçı firmaların devlet teşviki kullanıp kullanmadıkları ve ihracat performansları arasındaki ilişki, e-mail yoluyla yöneltilen anketler üzerinden ölçülerek analiz edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret Açığı, Devlet Teşvikleri, İhracat, İhracat Performansı

The Influence Of Government Incentives On Firms’ Export Performance: A Case Study In Istanbul Exporters

Government provides incentives to manufacturer and trader firms wishing to export for the purpose of increase competitiveness at international markets in every phase of export process. These incentives aim to increase profitability of the firms hesitating to participate export and provide contributions to country’s economy by exports. Government provides grants to almost all the expenditure incurred by an exporter during export process through incentives. The increase of exports is of great importance for the national economy. Foreign trade deficit is a general problem of developing countries. In this context, increasing exports in Turkey will provide economic contributions. Export figures or export performance of firms is not an operation carried out on the basis of an open public examination. Export data of the firms are reserved by government because of containing trade secrets about markets, customers and firms. It is reasonably hard to attain the statistical data about firms’ export performance according to these datum. The purpose of this study is to measure the influence of government incentives on firms export performance and to offer suggestions for the purpose of making firms more informed about government incentives to make them more participated in export. In this study, the relationship between İstanbul’s exporter firms’ export performance and whether to use government incentives will be analyzed with the surveys which delivered via e-mail.

Keywords: Export Performance, Foreign Trade Deficit, Export, Government Incentives

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.