Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Hazar Bölgesine Yönelik Jeopolitik Hamleler

Şaban Mustafa Ersungur
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

A. Taha Arpa
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Hazar havzası zengin hidrokarbon kaynaklarıyla öteden beri dünya devletlerinin ilgi odağı olmuştur. Hazar havzasına komşu milletlerden Rusya, İran, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan belirli miktarlarda enerji rezervlerine sahiptir. Bu ülkeler sahip oldukları kaynakları hem kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanmakta hem de bu kaynakları enerji nakil hatları aracılığıyla pazarlamak için güçleri oranında çaba sarf etmektedirler. Rusya şu an bu yarışta diğer ülkelere nispeten bir adım önde gitmektedir. İran ve Azerbaycan bu yarışta Rusya yakın rakipler iken Türkmenistan ve Kazakistan da rakiplerini takip etmektedir. Bu çalışmada, Hazar ülkeleri arasındaki ilişkiler ve aradaki rekabet irdelenecektir.

Anahtar Kelimeler: İran, Azerbaycan, Enerji, Hazar, Rusya

The Geopolitical Attacks As To Khazar Region

With rich hydrocarbon resources of the Caspian basin has long been the focus of attention of the world public. Caspian basin to the neighboring nation of Russia, Iran, Azerbaijan, Kazakhstan and Turkmenistan has reserves of certain amounts of energy. These countries use the resources they have and their needs in both of these resources are making efforts to market the rate of power through power lines. Russia now is to go a step ahead relatively to other countries in this race. Iran and Azerbaijan in this race when competitors close to Russia, Turkmenistan and Kazakhstan also keep track of competitors. In this study, the relationship between the Caspian countries and the intervening competition will be examined.

Keywords: Azerbaijan , Iran, Energy, Khazar, Russian

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.