Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye-Gürcistan Ticari İlişkilerindeki Sorunlar- Beklentiler Ve Çözümler

Kerem Karabulut
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Şeyma Şahin
Arş. Gör., Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir, Türkiye

Bu çalışmada, öncelikle 1991 sonrası dönemde Gürcistan ekonomisinin mevcut durumu ve gelişim seyri incelemiştir. Daha sonra, hazırlanan anket yardımı ile Türkiye-Gürcistan arasındaki dış ticaret analiz edilmiştir. Hazırlanan anketler, Gürcistan ile sınır kenti olan Artvin ilinde uygulanmıştır. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğine Bağlı 86 firmaya anket uygulanmıştır. Bunlardan eksik bilgi içeren 6 adet anket değerlendirme dışı bırakılmış ve 80 anket değerlendirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 20 programında analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, Türkiye-Gürcistan arasındaki ticarette en önemli problem altyapı yetersizliğidir. Gürcistan ile ticaret yapmanın en önemli sebebi, bu pazara erken girmektir. Gürcistanlı işadamları ile ortaklık kurma isteksizliği mevcuttur. Bölge ticaretinde en çok önemsenen ülke İran’dır. Sonuç olarak, Gürcistan ekonomisi ve pazarının çok büyük olmadığı, ancak Türkiye için stratejik önemi olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Gürcistan Ekonomisi, Türkiye-Gürcistan İlişkileri, Türkiye-Gürcistan Ticari İlişkilerinin Analizi

The Problems-Expectations And Solutions In Turkish-Georgian Trade Relations

In this study, primarily the current situation and development trend of the Georgian economy after 1991 was investigated. Then, the foreign trade analysis between Turkey and Georgia was conducted with the help of a questionnaire developed. These questionnaires were administrated in Artvin, which is a neighbor city of Georgia. The questionnaire was administrated on 86 companies affiliated with Eastern Black Sea Exporters Union. 6 questionnaires were excluded due to the missing information and 80 questionnaires were included to be evaluated in the study. The information obtained were analyzed by SPSS 20 software. According to the results, the most important problem between Turkey and Georgia is the lack of infrastructure in trade. The most important reason to do trade with Georgia is early entry into this market. Georgian businessmen seem reluctant to develop partnerships with Turkish people. The most important country in trade of the region is Iran. As a result, although the economy and market of Georgia is not very large, it has a strategic importance for Turkey.

Keywords: The economy of Georgia, Relations between Turkey and Georgia, Analysis of Commercial Relations Between Turkey and Georgia

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.