Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma Haberleşme Sektörü Finansal Sıkıntı Göstergeleri: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama

Ensar Ağırman
Dr. Öğr. Üyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

İşletmelerin mali yükümlülüklerini karşılayamamaları olarak ifade edilen finansal sıkıntı kavramı birçok işletmeninin yaşadığı en temel sorunlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle finansal sıkıntı durumunun mümkün olan en kısa sürede tespiti ve gerekli önlemlerin alınması firmaların varlıklarını sürdürebilmeleri adına hayati önem taşımaktadır. Ulaştırma sektörü, karayolları, demiryolları, havayolları, denizyolları ve bilgi ve iletişim altyapısı ile ülke ekonomilerinin en temel unsurlarından biridir. Ekonomik ve sosyal girdileriyle toplumu sürekli etkileyen bir yapıya sahip olan ulaştırma sektörü, üretim sürecinin önemli bir parçasını oluşturması ve önemli yatırımların ekonomide oluşturduğu etkileri açısından, ülkelerin ekonomik yapıları içinde ağırlıklı bir yere sahiptir. Ekonomi içerisinde sahip olduğu bu ağırlık nedeni ile sektör firmalarının sürekliliği ülke ekonomisinin sürekliliği açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacını, ulaştırma sektörü içerisinde faaliyet gösteren firmaların karşılaşabilecekleri finansal sıkıntı durumu göstergesi olan finansal rasyoların tespit edilmesi oluşturmaktadır. Uygulamaya konu olan veri setini Borsa İstanbul’da mevcut durum itibariyle başarılı İşletmeler ile zaman içerisinde kottan çıkarılan işletmeler oluşturmaktadır. Firmaların mali tablo verilerinden elde edilen 26 finansal oran Yapay Sinir Ağları yöntemi kullanılarak analiz edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Borsa İstanbul, Yapay Sinir Ağları, Ulaştırma Haberleşme Sektörü, Finansal Sıkıntı, Finansal Rasyolar

Financial Distress Indicators Of Transportation And Communication Sector: An Application On İstanbul Stock Exchange

Financial distress is a condition where a company cannot meet, or has difficulty paying off, its financial obligations to its creditors, typically due to high fixed costs, illiquid assets or revenues sensitive to economic downturns. Since it is one of the basic problem of many business, the determination of the financial distress situation and taking necessary actions as soon as possible are vital for companies to survive. Transportation sector is one of the main elements of the national economies with its highways, railways, airlines, maritime and information and communication infrastructure. The structure of transportation sector with its economic and social inputs effect society. It also forms an important part of production process and its significant investments have an impact for the economies. In this regard, the purpose of this paper is the identification of the ratios which are indicators of financial distress of transportation and communication sector companies traded in the Istanbul Stock Exchange. The data set is compromised by financial ratios of the currently traded companies and delisted companies in the Borsa Istanbul. The 26 financial ratios derived from those successful and failed companies were analyzed using the method of Artificial Neural Networks.

Keywords: Istanbul Stock Exchange, Artificial Neural Network, Transportation and Communication Sector, Financial Distress, Financial Ratios

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.