Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Dağıtım Merkezi Yer Seçimi Problemine Stokastik Bir Model Önerisi: TRA Bölgesinde Bir Uygulama

Osman Demirdöğen
Prof. Dr., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Hamit Erdal
Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Sinan Kul
Arş. Gör., Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Türkiye

Dağıtım Merkezi (DM) yer seçimi problemi uzun yıllardır lojistik yöneticileri için önemli, stratejik bir karar problemi olmuştur. Bunda özellikle günümüz modern lojistik, enerji ve telekomünikasyon sistemlerinde topla-dağıt ağ yapılarının kullanılmasının önemli rolü vardır. Topla-dağıt ağ yapısında, merkezi konumda olan ve dağıtım merkezi olarak adlandırılan bu tesis, diğer yardımcı işlevlerin yanında temel olarak toplama ve dağıtma işlevini yerine getirir. Topla-dağıt ağ yapılarında bütün başlangıç-varış noktaları arasındaki akışlar doğrudan sevkiyat yerine, ölçek ekonomilerinden yararlanmak için DM'lerde toplanır ve yine DM'ler üzerinden varış noktalarına gönderilir. Bu sayede, daha az sevkiyat oranı ve daha düşük maliyetler ile daha fazla noktaya sevkiyat sağlamak mümkün olur. Bu çalışmada, TRA bölgesinde bulunan illerin arz kaynaklarına uzaklığı nedeniyle lojistik maliyetlerinin azaltılması ve bölgesel kalkınma bakımından en fazla faydanın sağlanabilmesi için uygun bir DM kuruluş yeri araştırılmıştır. Bu kapsamda uzmanlarla yapılan görüşmeler neticesinde DM yer seçimi problemi için beş kriter belirlenmiştir. Uzmanların değerlendirmeleri esnasında tercihlerini net olarak ifade etmekte zorlanmaları, kriter ağırlıklarının ve alternatif illerin kesin kriter değerlerine ulaşılamaması nedeniyle bu çalışmada Stokastik Çok Kriterli Kabul Edilebilirlik Analizi-TRI (SMAATRI) yöntemi kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Tesis Yer Seçimi Problemi, Dağıtım Merkezi, SMAA-TR

A Stochastic Model Proposal For Distribution Center Location Problem: A Case Study In TRA District

Distribution Center (DC) location problem has been an important strategic decision problem for logistics managers for many years. Especially, the use of collection and distribution network structure has a vital role in today's modern logistics, energy and telecommunication systems. In a collection and distribution network structure, a facility, named DC, is located centrally serves mainly as a collection and distribution point, among other auxiliary functions. In collection and distribution network structures, flows among all origin-destination pairs are not conducted by direct connection lines, but instead by means of collecting DCs and are sent to the destinations again via DCs for the purpose of taking advantages of the economies of scale. In this way, provide less transportation rates to more points is possible with lower costs. In this study, a suitable DC location has been investigated for the reduction of logistics costs due to the farness to supply sources of TRA provinces and in order to provide the maximum benefit in terms of regional development. In this context, five criteria are identified for DC location problem as a result of interviews with experts. In this study, it is utilized Stochastic Multicriteria Acceptability Analysis (SMAA-TRI) because of the fact that the experts had difficulties to express their exact preferences during the evaluations and fail to get the criteria weights and exact criteria values of alternative provinces.

Keywords: Multi Criteria Decision Making, Distribution Center, Facility Location Problem, SMAA-TRI

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.