Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Çok Uluslu Şirketlerde Lojistik Anlayışı; Sivas Üzerine Bir Uygulama

Emine Rabia Ersoy
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Çağatay Karaköy
Dr. Öğr. Üyesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Necati Alp Erilli
Doç. Dr., Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas, Türkiye

Küreselleşme sürecinde dünya ekonomilerinin birbirlerine yakınlaşmaları teknoloji, ticaret ve telekomünikasyon açısından büyük gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Bununla birlikte ülkelerin birbirlerine bağımlılıkları da kaçınılmaz derecede artmış, üretimin ve pazarlamanın uluslararası boyut kazanması, firmaların piyasaya olan bakış açılarını değiştirmiş, piyasa tüm dünya olarak kabul edilmiştir. Üretim faktörlerinin ve ticari malların güvenli bir şekilde taşınması gerekliliği de bilinen bir gerçek haline gelmiştir. Firmalar maliyet minimizasyonu çerçevesinde lojistik hizmeti üreten firmaları kullanmaya başlamışlardır. Lojistik, firmalara sadece taşıma hizmeti üretmeyip tedarikten müşteriye ve müşteriden doğaya dönüşümü de kapsayan bir süreç haline gelmiştir. Bu bağlamda Sivas ilinin lojistik potansiyeli ve gelişim süreci incelenerek, lojistiğin Anadolu’ya yayılmasının gerekliliği üzerinde neler yapılabilirliği tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Maliyet Minimizasyonu, Lojistik Hizmet, Üretim Faktörleri, Küreselleşme

Lojistic Perspectiveness In Multinational Companies; An Application On Sivas

The process of globalization of the world economy is becoming closeties in terms of technology, trade and communications brought about major development. However, countries have dependencies on each other inevitably as increased production and marketing to win international dimension, the companies changed their perspectives on the market, the market has been regarded as the whole world. Safely transport the necessity of production factors and goods has become a well known fact; companies have begun to use the company that produces logistics services within the cost minimization. Logistics company they don’t make only transport service from supplier to customer and from customer to nature, nature transformation has become process including. İn this context, examining the logistics potential and development of Sivas province on the necessity of spread to Anatolia’s logistics will be discussed.

Keywords: Cost Minimization, Logistic Services, Globalization, Production Factors

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.