Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Dışa Açıklık Ve Çevresel Kalite: Türkiye Örneği

Hasan Ayaydın
Doç. Dr., Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye

Abdulkadir Barut
Öğr. Gör., Harran Üniversitesi, Şanlıurfa, Türkiye

Fahrettin Pala
Öğr. Gör., Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhane, Türkiye

Bu çalışmada, Türkiye’de 1960-2013 dönemi için Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezinin sınanması amacı ile kişi başına GSYİH ve ticari dışa açıklığın CO2 emisyonları üzerindeki etkisi analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda CO2 emisyonları ve diğer iki değişken arasında uzun dönemli ilişki tespit edilmiştir. Ancak bu ilişki CO2 emisyonları ve kişi başına GSYİH arasında ters U şeklinde ilişki mevcut iken (Çevresel Kuznets Eğrisi hipotezi geçerliyken), CO2 emisyonları ve ticari açıklık arasında ters U şeklinde bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Ticari Dışa Açılık, GSYİH, Çevresel Kuznets Eğrisi, CO2 Emisyonları

Trade Openness And Environment Quality: Evidence From Turkey

In this study, the validity of Environmental Kuznets Curve hypothesis was tested for Turkey by investigating the effects of per capita GDP and trade openness on CO2 emissions these relationships were analyzed via time series analysis using the period of 1960-2013. The results obtained in the study seem to support that there is a relationship between per capita GDP, trade openness and CO2 emissions in the long term in Turkey. However, it was found out that there was an inverted U-shape relationship between per capita GDP and CO2 emissions consistent with the hypothesis environmental Kuznets Curve, while, there was no inverted U-shape relationship between CO2 emissions and trade openness.

Keywords: Environmental Kuznets Curve, CO2 Emissions, Trade Openness, Per Capita GDP

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.