Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Lojistik Kalitesindeki Faktörlerin Belirlenmesi: Türk Lojistik Sektöründe Nicel Bir Araştırma

Arif Selim Eren
Dr. Öğr. Üyesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş, Türkiye

Küreselleşme ve gelişen teknoloji ile birlikte ticari sınırlar ortadan kaldırılmıştır (Bouzabia vd., 2013: 642). Üretimi yapılan ürünlerin müşteriye ulaştırılmasının ürün ya da hizmet kadar değerli olduğu bilinmektedir. Böylece lojistik kalitesinin belirlenmesine yönelik faktörlerin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmaların yapılması gerektiği ifade edilmektedir (Franceschini & Rafele, 2000: 49). Buradan yola çıkarak mevcut çalışma Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) üyelerine uygulanan anket çalışması ile Türk lojistik sektöründe lojistik hizmet kalitesinin belirlenmesinde kullanılabilecek faktörleri ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında yürütülen anket çalışmasından elde edilen veriler öncelikli (tanımsal istatistikler, güvenirlik ve örneklemin temsil kabiliyeti) (Juga vd., 2010: 502; Kersten & Koch, 2010: 189) ile ilişkisel analizler (korelasyon ve faktör analizi) (Gil vd., 2008: 656; Sohail vd., 2004: 401; Politis vd., 2014: 219) ile analiz edilmiştir. Sonuçları bakımından değerlendirildiğinde PZB modelinin Türk lojistik hizmet sağlayıcıları bağlamında geçerli olduğu tespit edilmiştir. Araştırmanın kısıtları ile birlikte hem akademisyenlerin hem de lojistik yönetimi uygulayıcılarının kullanabilecekleri öneriler de sunulmuştur. Yazında yerli çalışmaların kısıtlı olduğu görüldüğünden, bu çalışmanın önemli bir katkı sağlayabileceği ümit edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik kalitesi, Türk Lojistik Sektörü

Identification Of Factors In Logistics Quality: A Quantitative Research In Turkish Logistics Sector

Globalization and developments in technology eliminated the barriers of trade (Bouzabia et. al., 2013: 642). Distribution of goods and services to the customers, is at least as important as the goods and services themselves. Thus, there have been research calls for identification of factors determining the logistics quality (Franceschini & Rafele, 2000: 49). Moving here, the present study aims to put forth the factors effecting logistics quality in Turkish logistics sector via a questionnaire which is applied to the members of Association of International Forwarding and Logistics Service Providers (AIFLSP). The data is analyzed via preliminary (descriptive statistics, reliability, representing ability of the sample) (Juga vd., 2010: 502; Kersten & Koch, 2010: 189) and relational (correlations and factor) (Gil vd., 2008: 656; Sohail vd., 2004: 401; Politis vd., 2014: 219) analyses. The results of the study imply that the PZB model is valid in Turkish logistics providers context. Limitations and practical implications are provided for both academics and logistics managers. As there is scarcity of research in the domestic literature, it is hoped that the present study can make contribution.

Keywords: Logistics Quality, Turkish Logistics Sector

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.