Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Gümrük Personelinin Tek Pencere Sistemine Adaptasyon Sürecinin Faktör Analizi İle Belirlenmesi

Burcu Alatepeli
Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

Pınar Elçiçek Güneş
Çukurova Üniversitesi, Adana, Türkiye

Günümüz dünyasında bilgi teknolojileri ve dijitalleşme tüm alanlarda olduğu gibi ticari hayatın da önemli ve vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Jeopololitik konumuyla gerek ulusal gerek uluslararası lojistik faaliyetlerin adeta merkezinde olan Türkiye, bu değişimler doğrultusunda bilişim sistemlerinde oluşan değişim ve yenilikleri rekabette getirisinin farkındalığı ile birçok kurum ve kuruluşa adapte etmek için çeşitli atılımlarda bulunmaktadır. Özellikle, lojistik süreçlerde gümrük, liman vb. modlarda oluşan yoğunluğu ve aksamaları gidermek üzere 14/01/2014 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı gümrüklerde belge kontrollerinin elektronik ortamda yapılacağı Tek Pencere Sistemi'ne geçişi başlatmıştır. Sistem ile öncelikli olarak dış ticaretin gümrük bacağındaki işlem sürelerinin kısalması ve belgede sahteciliğin önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Tek pencere sistemin hayata geçirilmesi ile ithalat, ihracat ve transit işlemlerinin standart hale getirilmiş bilgi ve belgeleri tek bir veri giriş noktasından işlenebilmektedir. Bu çalışmada sistemin en önemli kullanıcıları olan gümrük çalışanlarının tek pencere sistemine adaptasyon süreci incelenmiştir. Çeşitli bölgelerdeki gümrük personeline yapılan anketlerle çalışmanın güvenirliği ve tutarlılığı ölçülmüş, ardından faktör analizi ile adaptasyon sürecinde yaşanan en belirgin problemler belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dış Ticaret, Gümrük, Tek Pencere Sistemi, Tek Pencere Sistemine Adaptasyon, Geçerlilik, Tutarlılık, Faktör Analizi

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 18

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.