Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Tedarik Zincirinde Bilgi Paylaşımı ve Lojistik Entegrasyon İlişkisi

Elif Gilanlı
Öğr. Gör., Trakya Ünivesitesi, Edirne, Türkiye

Onur Çetin
Dr. Öğr. Üyesi, Trakya Ünivesitesi, Edirne, Türkiye

Nevin Altuğ
Dr. Öğr. Üyesi, Trakya Ünivesitesi, Edirne, Türkiye

Tedarik zinciri yönetimi ile ilgili önemli konulardan birisi de tedarik zinciri entegrasyonudur. Tedarik zinciri entegrasyonu,bilgi paylaşımı ve lojistik entegrasyon gibi çeşitli boyutlardan oluşmaktadır. Bu araştırmanın amacı bilgi paylaşımı ile lojistik entegrasyon arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Anket yöntem ile imalat firmalarından toplanan veriler iki değişken arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Entegrasyonu, Lojistik Entegrasyon, Bilgi Paylaşımı

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 52

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.