Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kentsel Lojistik Açısından Toptancı Halleri: Türkiye ve Dünya Örnekleri

Metin Korkmaz
Arş. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye

Türkiye’de özellikle 1950 yılından sonra köyden kentlere doğru bir göç başlamış ve nüfus kentsel alanlarda yoğunlaşmıştır. 1927 yılında toplam nüfusun sadece ,2’si kentsel alanlarda yaşarken, bu oran 1950 yılında ’e, 1980 yılında ,9’a ve 2014 yılında ,8’e yükselmiştir. Bu oranlar ile birlikte Türkiye, kent nüfusu ve kentsel nüfus artış hızı dünyada hızla artan ülkeler arasına girmiştir. Hızlı kentleşme beraberinde birçok sorun getirmektedir. Bu sorunlardan birisi de kentsel lojistik hareketleri ile ilgili problemlerdir. Dünya’da ve ülkemizde kentsel lojistik problemlerine çözüm üretebilmek ve daha hareket edilebilir, sürdürülebilir ve yaşanabilir kentler oluşturabilmek adına çalışmalar yapılmaktadır. Kentsel yük hareketine sebep olan unsurlar arasında en önemlilerinden biri de toptancı halleridir. Bu çalışma, kentsel lojistik açısından toptancı hallerinin önemi vurgulamaya çalışmaktadır. Türkiye ve Dünya örneklerinin karşılaştırmalı analizi ile toptancı hallerinin güncel durumu incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Lojistik, Toptancı Halleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 17

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.