Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Türkiye'de Lojistik Eğitimi Nereye Gidiyor?

Nevzat Saygılıoğlu
Prof. Dr., Atılım Üniversitesi, Ankara, Türkiye

Küresel dünyada oluşan mal ve hizmet piyasaları, küresel rekabeti de beraberinde getirmiş ve bu noktada lojistiğin önemi daha da artmıştır. Artık lojistik; sadece taşımacılık anlayışından uzaklaşarak lojistik depo yönetimi, paketleme, gümrükleme, tedarik zinciri yönetimi gibi kavramları da içeren üst bir kavram niteliğine bürünmüştür. Uluslararası ticaretteki küresel rekabet ve bu çerçevede izlenen lojistik politikalarının etkileri akademik çevrelerde de ilgi ve inceleme konusu olmaya başlamıştır. Aynı şekilde dünyada ve Türkiye’deki lojistik konusundaki ön lisans, lisans ve yüksek lisans programları da sektöre üst düzey yönetici ve profesyonel yetiştirmede fırsatlar ve farkındalık yaratmıştır. Lojistik alanında son yıllarda ciddi akademik programların Türkiye’de devreye girdiği gözlenmektedir. Ancak; eğitim programlarının sayısının artışının plansızlığı, programların içeriği, amaç belirsizliği, eğitici kadro yetersizliği ve sektör ile üniversite ilişkisinin zayıflığı gibi hususlar bu çabaların etkinliğini azaltmakta ve hatta olumsuz hale getirmektedir. Bu çalışmada; dış dünyadaki gelişmeler ortaya konularak Türkiye’de lojistik eğitiminin genel analizi yapılmaya çalışılarak bazı öneriler getirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Lojistik Eğitimi, Eğitim Programları, Eğitim Sorunları, Çözümler

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 63

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.