Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Taşıma ve Lojistik Hukukunda Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları

Ramazan Durgut
Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Taşıma ve Lojistik sektöründe faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi tacirin gerek kendi gerekse müşterileri ile aralarındaki oluşacak uyuşmazlıkları çözüme kavuşturma bakımından alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları oldukça azdır. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca bir tarafı tüketici konumunda olan taşıma hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar için zorunlu tahkim niteliğinde Tüketici Hakem Heyetlerine başvurma imkânı getirilmişse de, tüm sektör ve sektör içinde örneğin yolcu taşımadan kaynaklanacak uyuşmazlıklar için zorunlu veya nispi zorunlu tahkim ya da arabuluculuk mekanizmasına başvuru yolları oluşturulmamıştır. Genel mahkemelere başvuru dışında, mahkemelerin iş yükünü azaltacak, yargılama süresini ve masrafları kısacak alternatif çözüm mekanizmaların oluşturulması büyük önem arz etmektedir. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyelik süreci kapsamında mevzuatını uyumlaştırması bakımından da bu gereklidir. Bu kapsamda yolcu ve ev eşyası taşıması gibi dava değerinin düşük ve bir tarafının tüketici olduğu uyuşmazlıklar bakımından, tahkim ve/veya arabuluculuk mekanizmalarının oluşturulması AB Direktiflerinde yer alan yükümlülüklerdendir. Sigorta sektöründe hali hazırda alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizması olarak Sigorta Tahkim Komisyonu kurulmuş ve yoğun bir şekilde hizmet vermektedir. Taşıma ve lojistik sektörü için de Sigorta Tahkim Komisyonu örnek alınarak benzer bir mekanizma kurulabilir. Çalışmamızda yolcu haklarına ilişkin AB Direktifleri ve üye ülkelerden Almanya düzenlemesi örnek alınarak, taşıma ve lojistik hukukunda alternatif uyuşmazlık çözüm yollarının oluşturulması incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Taşıma ve Lojistik Hukuku, Alternatif Çözüm Yolları, Tahkim, Arabuluculuk

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 36

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.