Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Kara Yoluyla Eşya Taşıma Sözleşmelerinde Taşıyıcının Yardımcı Şahısları Eylemlerinden Sorumluluğu

Ömer Adil Atasoy
Prof. Dr., İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Sadeli Özdemir
Av., İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Taşıma işinin ifasını, taşıyıcı genellikle bizzat yerine getiremez. Bu durumda, taşıyıcı yardımcı şahıs kullanmaktadır. Taşıma işi doğası gereği, birden fazla kişi ve araç gerektirdiğinden, ifa genellikle yardımcı şahıslar kullanılarak gerçekleştirilebilmektedir. Bu bakımdan taşıma ve nakliye konularında yardımcı şahısların eylemleri ve bu eylemler nedeni ile iş veren konumundaki taşıyıcının karşılaşacağı sorunlar ve bu sorunları bertaraf etme imkanı önem kazanmaktadır. Eşya taşıma işleri, insanlık var olduğu sürece var olmaya devam edecektir. Lojistik hizmetler gün geçtikçe önem kazanmaktadır. Bu faaliyetleri yerine getiren işletmelerin Ulusal ve Uluslararası Kanunlara, Uluslararası Sözleşmelere, yerleşmiş teamüllere uygun olarak gerçekleşmek gerekmektedir. Bu çalışmamızda; "Kara Yoluyla Taşıma İşlerinde Yardımcı Şahısların Kullanılmasından Doğan Sorunları", Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve CMR kapsamında inceleyerek, kara yoluyla yapılan taşımalarda taşıyıcının kendisinin ve yardımcı şahıslarının eylemlerinden dolayı ortaya çıkacak muhtemel sorunlara ışık tutmayı amaçlamaktayız. Bu çalışmamızda, özellikle yardımcı şahıslar kullanılarak yapılan taşımanın uygun şekilde, bir ihtilaf ve davaya konu olamayarak sorunsuz gerçekleşmesine katkı sağlamayı, sorun çıktığında ise nasıl çözülebileceğine dair yol göstermeyi; ayrıca, sektörün bu konulardaki sorunlarına nasıl çözüm bulunabileceğini örneklemeyi amaçlamaktayız.

Anahtar Kelimeler: Taşıma Sözleşmesi, Taşıyıcı, Taşıma İşlerinde Yardımcı Şahıslar, Taşıyıcının Yardımcı Şahısların Eylemlerinden Doğan Sorumluluğu, Sorumluluğun Hukuki Niteliği, CMR

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiri Özetleri

E-ISBN: 978-605-07-0622-2

Sayfa: 35

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.