Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Prof. Dr. Burcu Adıgüzel Mercangöz

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye *Örgütsel Çevikliğin Akıllı Lojistik Performans Üzerindeki Etkisi

Çağatay Coşkun, Burcu Adıgüzel Mercangöz, Burcu Özge Özaslan Çalışkan

International Conference on Smart Logistics Proceedings ss. 83-84
* Yazarın erişebilen son ünvan ve kurum bilgileridir. Yazara ait çalışmanın yayımlandığı tarihteki ünvan ve kurum bilgileri ile farklılık gösterebilir.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.