Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

28-29 Kasım 2019, Gaziantep


Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün ev sahipliğinde, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ve Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü ile birlikte 28-29 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi’nde (ULUK 2019) yer almanız bizi mutlu edecektir.

ULUK 2019 birkaç açıdan diğer organizasyonlardan farklılaşmaktadır:

Kongrede; sektör paydaşları, alanda çalışan akademisyenler ve bölüm başkanları farklı oturumlarda bir araya geleceklerdir. Böylece sektör sorunları ve vizyonu ile akademinin birlikte sinerji ve çıktılar oluşturabileceği bir ortam sağlanacaktır.

Kongremiz misyonunu şu şekilde belirledi: “Tedarik zinciri, lojistik ve taşımacılık disiplinlerindeki araştırmaları, yenilikleri, uygulamaları, eğilimleri paylaşma ve tartışma amaçlarına yönelik olarak, akademisyenler, iş dünyası, teknoloji geliştiricileri ve politika yapıcılar arasında benzersiz ve yüksek nitelikte bir platform oluşturmak, Türkiye’nin sürdürülebilir kent içi ve ulusal taşıma-lojistik alt yapısına ve uluslararası ulaştırma koridorlarında stratejik öneme sahip olmasına katkı sağlamak, taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm sürecine destek vermek, alandaki bilginin oluşması ve korunmasını teşvik etmek için ağ kurmak ve ilgili kuruluşlarla birlikte küresel girişimlerde bulunmayı teşvik etmektir.

Değerli katkılarınız ile birlikte sizleri aramızda görmekten memnuniyet duyarız.

  • Paylaş

3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

3. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

28-29 Kasım 2019

Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Gaziantep

https://ulk.hku.edu.tr/

Arşivlenmiş Etkinlik


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.