Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi


İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi

http://ulastirmalojistik.istanbul.edu.tr/

  • Paylaş

Ülke olarak 1980’lerin ilk yarısında başlayan dünyaya açılma çabamız, bugün ekonomik gelişme yarışında başarılı olmak ve dünya ekonomisi ile bütünleşmek yolunda ilerlemektedir. Günümüzde, yoğun rekabet sonucu ekonomik ilişkiler ulusal sınırlarımızı aşmış ve buna paralel olarak birçok işletmemiz çok uluslu, çok ürünlü ve çok sektörlü karmaşık bir yapıya sahip olmuşlardır. Bu durum ise bir hizmet sektörü olan lojistik sektörünün hızla büyümesine neden olmuştur. 1999 yılına gelindiğinde, ülkemiz lojistik sektörü çok büyümüş ve dünyanın 40’tan fazla ülkesiyle işbirliği yapar duruma gelmiştir. Öte yandan Avrupa Birliğinin lojistik sektörü ve ilişkili sektörlerle ilgili getirdiği normlar ve direktifler, ülkemizde eğitimli insana olan ihtiyacı hızla arttırmış ve sektör bu ihtiyacı karşılamak amacıyla, Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) öncülüğünde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne ulaştırma ve lojistik konusunda lisans eğitimi verecek bir yüksek okul kurulması talebinde bulunmuştur.

İstanbul Üniversitesi Senatosu bu talebi değerlendirmiş ve 1999 yılında Türkiye’nin ilk ve tek ‘Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu’nu ülkemiz açısından son derece önemli olan bir görevi gerçekleştirmek ve “ulaştırma ve lojistik sektörüne, ülkenin ulusal ve uluslararası ilişkilerinde etkin rol alabilecek nitelikte, bilgili, yetenekli ve görgülü yönetici adayları yetiştirmek” amacıyla kurulmuştur. 1999–2000 Eğitim ve Öğretim yılında 65 öğrenciyle kapılarını öğretime açan Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu, 2003–2004 eğitim yılında ilk mezunlarını vermiştir.

Resmi gazetede 5 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan 7723 sayılı Kararname ile İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi olarak hizmet vermeye başlayarak ülkemizin ilk ve tek lojistik fakültesi olmuştur. Verilen lisans eğitimi isteğe bağlı bir yıl hazırlıkla (yabancı dil) beraber toplam beş yıldan oluşmaktadır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.