Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi


Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi

http://www.islf.sakarya.edu.tr/tr

  • Paylaş

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi; Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak 15.11.2010 tarih ve 27760 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2010/1074 no’lu Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, bünyesinde Türkçe İşletme, İngilizce İşletme, Turizm İşletmeciliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası Ticaret, Sağlık Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri olmak üzere yedi bölüm bulunmaktadır. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakülteside, İngilizce İşletme Bölümü haricindeki diğer bölümlerde öğretim dili Türkçe olmakla beraber isteyen öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık bölümünde bir yıl İngilizce eğitimi alabilmektedirler. Öğrencilere ayrıca ders müfredatlarımız kapsamında zorunlu İngilizce dersleri ve seçimlik mesleki İngilizce dersleri sunularak İngilizce altyapılarını geliştirmelerine imkân sağlanmaktadır.

Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi, Türkiye’de ve Dünya’da alanında öncü fakültelerden biri olmayı hedeflemektedir. Bu hedefe yönelik olarak öğrencileri alanlarında uzman, seçkin öğretim üyeleri tarafından hem mesleki yaşamda, hem de sosyal yaşamda etkili iletişim kurabilecek bir biçimde yetiştirilmektedir. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencilerinin araştıran, sorgulayan, ulusal ve uluslararası rekabete hazır, alanında yeterli teorik ve uygulama bilgisine sahip yetişmelerine özen gösterilmekte, bu kapsamda Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi müfredatında genel işletmecilik formasyonu için bilimsel ve teknolojik gelişmeler ve ülkemizin gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmış zorunlu olan dersler yanında, alanlarında uzmanlaşmalarına olanak sağlayacak çeşitli seçimlik dersler de yer almaktadır. Bölümlerin ders programları bilimsel ve evrensel ölçütler çerçevesinde hazırlanmış olup alanda meydana gelen değişimler doğrultusunda sürekli güncellenmektedir. Ayrıca bölümlerin büyük bir kısmında bir yarıyıl olarak uygulanan zorunlu staj uygulaması ile öğrencileri mesleki hayata hazırlamak üzere uygulama becerileri elde etmelerine imkân sağlanmaktadır. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi bünyesinde düzenlenen teknik gezi, konferans, sempozyum ve seminerler yoluyla iş adamlarının ve profesyonellerin deneyimlerini öğrenciler ile paylaşmaları sağlanmakta, böylece öğrencilerin alanında yetkin kişilerle iletişim içinde olmaları hedeflenmektedir.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.