Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Hizmet Kalitesinin İncelenmesi

Yasin Ak
Öğr. Gör., Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Oğuzhan Harmandaoğlu
Öğr. Gör., Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu, Türkiye

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, ilkemizde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ve 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan yasa ile kurulmuş, farklı engel gruplarındaki bireylere özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerini veren kuruluşlardır. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, özel eğitime ihtiyacı olan bireylere;

Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini,

Toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmelerini,

Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını sağlayacak hizmetler verilmektedir.

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde verilen hizmetler, engelli bireylerin bedensel, fiziksel ve sosyal gelişimi bakımından büyük önem arz etmektedir. Bu çalışmada, Zonguldak'ta , özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin hizmetlerinden yararlananların, eğitim hizmetlerinin kalitesine ilişkin değerlendirmeleri incelenecektir. Bunun için yüz yüze anket yöntemiyle veriler derlenecek ve analiz edilecektir. Bu çalışma sonucunda engelli bakım hizmetlerinin olumlu ve eleştirilebilir yönlerinin ortaya konması, böylece hizmet kalitesinin iyileştirilebilmesine yönelik tedbirler alınabilmesi beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Özel Eğitim ve Rehabilitasyon, Hizmet Kalitesi, Engelli Bakımı

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.