Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

İnternetten Öncesi ve İnternetten Sonrası Dış Ticaret Faaliyetleri ve Pazar Araştırmaları

Mustafa Sarper Alap
Dr., Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Türkiye

Dış ticaret bir ülkenin gelişmişliğini gösteren çok önemli bir etkendir. Dış ticaret ülkemizden başka bir ülkeye ihracat yapmanın yanı sıra başka bir ülkeden ülkemize ithalat yapma faaliyetleridir. 2000’li yılların ortalarında özellikle internetin de yaygınlaşmasıyla birlikte telefon ve faks gibi iletişimi sağlayan araçların yanında internette dış ticaret faaliyetleri için en önemli iletişim aracı konumuna ulaşmıştır. Bir şirket ithalat-ihracat yapacağı bir ürün için öncelikle dış ticaret elemanları vasıtasıyla karşı şirketle bir bağlantı kurar, karşı şirkete ya bir malın ithalatı ya da bir malın ihracatı konusunda bir ön görüşme yapar. İnternet yokken yapılan tek faaliyet bu şekildeydi, bunun yanında işlerin daha da yaygınlaşması için faks cihazları vasıtasıyla ödeme bildirimleri gönderiliyordu. Daha sonra anlaşmalar sağlanınca ithalat-ihracat sorumluları ve şirket sahipleri anlaşmada bulundukları şirketle mal alıp satmak için yurt dışına seyahat düzenliyorlardı. Günümüzde internet ile birlikte alınacak veya satılacak mallar web siteleri aracılığıyla müşterilere tanıtılmaktadır. Bununla birlikte internetin varlığı şirketlere büyük bir tasarrufta sağlamada büyük bire etkendir.

Anahtar Kelimeler: İnternet, Faaliyet, Pazar Araştırması, İhracat, İthalat

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.