Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma Yatırımlarının Bölgesel Ekonomik Etkileri Çok Bölgeli Hesaplanabilir Genel Denge Model Çerçevesinde

Ulaştırma Yatırımlarının Bölgesel Ekonomik Etkileri

Çok Bölgeli Hesaplanabilir Genel Denge Model Çerçevesinde

21 Kasım 2019, İstanbul


İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Metin PİŞKİN tarafından verilecek olan "Ulaştırma Yatırımlarının Bölgesel Ekonomik Etkileri: Çok Bölgeli Hesaplanabilir Genel Denge Model Çerçevesinde" başlıklı workshopta

  • Türkiye'de ulaştrma yaıtırımlarının bölgesel refah ve büyüme üzerine etkilerinin bölgesel düzeyde tahmini için gerekli ekonomik analiz çerçevesinin Hesaplanabilir Genel Denge modeli ile ulaştırma modelinin entegre edilmesi,
  • Ulaştırma marjlarındaki değişimin farklı senaryolar olarak ele alınarak senaryo çıktılarının farklı bölge farklı seviyelerde refah vebüyüme üzerine etkisinin belirlenmesi

konuları ele alınacak olup workshop lisansüstü öğrencileri ve konu hakkında çalışan araştırmacı ve akademisyenleri hedeflemektedir.

21 Kasım 2019 tarihinde saat 13.00-16.00 arasında İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesinde gerçekleştirilecek olan workshopa katılım ücretsiz olup kısıtlı sayıda katılımcı kabul edilecektir. Program hakkında detaylı bilgi ve katılım kaydı için ulk@istanbul.edu.tr adresinden iletişime geçilebilir.

  • Paylaş

Ulaştırma Yatırımlarının Bölgesel Ekonomik Etkileri Çok Bölgeli Hesaplanabilir Genel Denge Model Çerçevesinde

Ulaştırma Yatırımlarının Bölgesel Ekonomik Etkileri
Çok Bölgeli Hesaplanabilir Genel Denge Model Çerçevesinde

21 Kasım 2019

İ.Ü. Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, İstanbul

http://ulk.ist/

Arşivlenmiş Etkinlik

Sponsorlar


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.