Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

6. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

6. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

23-24 Eylül 2022, Sivas


Değerli Akademisyenler, Sektör Temsilcileri ve Lisansüstü Öğrenciler,

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü olarak 2012 yılından itibaren lisans düzeyinde 2016 yılından itibaren de lisansüstü düzeyde kaliteli eğitim vererek Uluslararası Ticaret ve Lojistik alanına hem akademik hem de sektörel anlamda katkı sağlamaktayız.

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisi olan Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri (ULK), 2022 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü) ev sahipliğinde düzenlenecektir. 22-23 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 6. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi (ULUK 2022)’ne sizleri davet etmekten büyük kıvanç duyuyoruz.

Kongremizin misyonu “Tedarik zinciri, lojistik ve taşımacılık disiplinlerindeki araştırmaları, yenilikleri, uygulamaları, eğilimleri paylaşma ve tartışma amaçlarına yönelik olarak, akademisyenler, iş dünyası, teknoloji geliştiricileri ve politika yapıcılar arasında benzersiz ve yüksek nitelikte bir platform oluşturmak, Türkiye’nin sürdürülebilir kent içi ve ulusal taşıma-lojistik alt yapısına ve uluslararası ulaştırma koridorlarında stratejik öneme sahip olmasına katkı sağlamak, taşımacılıktan lojistiğe dönüşüm sürecine destek vermek, alandaki bilginin oluşması ve korunmasını teşvik etmek için ağ kurmak ve ilgili kuruluşlarla birlikte küresel girişimlerde bulunmayı teşvik etmektir.”

Kongrede; sektör paydaşları, alanda çalışan akademisyenler ve öğrenciler farklı oturumlarda bir araya geleceklerdir. Böylece sektör sorunları ve vizyonu ile akademinin birlikte sinerji ve çıktılar oluşturabileceği bir ortam sağlanması hedeflenmektedir.

Kongre yüz yüze ve online olacak şekilde düzenlenecektir. ULUK 2022’de Türkçe özet veya tam metin kabul edilmektedir. Tüm özet bildiriler çift kör hakem değerlendirmesine tabi tutulacaktır. Sunulan tüm bildirilere ait tam metinler “ULUK 2022 Bildiri Kitabı”nda elektronik olarak yayınlanacaktır. Gönderilen tam metinler ise, yazarların tercihlerine göre Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi’nde hakemlik süreci sonrasında Özel Sayı olarak makale olarak yayınlanabilecektir.

Ulusal kongre olma özelliğinden dolayı ULUK 2022 Akademik Teşvik kapsamında değerlendirilmemekte ancak doçentlik başvurularında değerlendirilmektedir. Kongre katılım belgeniz, kongre salonunda sunum yapıldıktan sonra oturum başkanı tarafından verilecektir. Sunumu yapılan bildirinin tüm yazarlarının belgeleri, sunum yapan yazara teslim edilmektedir.

Değerli katılımlarınızla sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyarız.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

  • Paylaş

6. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

6. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

23-24 Eylül 2022

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas

http://uluk.ulk.ist

Arşivlenmiş Etkinlik

Sponsorlar


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.