Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Uluslararası Kargo Taşımacılık Hizmeti Veren Şirketlerin Taşımacılık Yazılımı Seçiminin Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleriyle Değerlendirilmesi

Beritan Tatar
Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Bahadır Fatih Yıldırım
Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Türkiye

Uluslararası kargo taşımacılığı, gönderilerin bir ülkeden başka bir ülkeye taşınmasını ifade eden bir süreçtir. Bu süreç genellikle birçok alt operasyonel iş süreçleri ve düzenlemeleri içerdiği için karmaşık olabilmektedir. Bu sebeple uluslararası kargo taşımacılığı yapan şirketler süreci özenli bir şekilde planlamalı ve dikkatli bir şekilde yönetmelidirler. Uluslararası kargo taşımacılığı hizmeti veren şirketler süreci daha verimli yönetebilmek, hataları azaltmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için çeşitli yazılımlar kullanmaktadırlar. Bu noktada operasyonel iş süreçleri ve bu süreçleri yönetecek insanlar için en uygun yazılımın seçilmesi konusu oldukça önemli olduğundan taşımacılık yazılımı seçimi konusu şirket yöneticilerinin karar verme sürecinde birçok kriteri birlikte değerlendirmesini gerektiren bir karar problemdir. Bu çalışmada çok kriterli karar verme yöntemlerinden yararlanılarak uluslararası kargo taşımacılığı hizmeti veren şirketlerin taşımacılık yazılımı seçiminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Literatür taraması ve sektördeki uzman kişilerin görüşleri değerlendirilerek kriterler; maliyet, kullanım kolaylığı, performans, esneklik, veri güvenliği, satış sonrası destek, firma güvenilirliği olarak belirlenmiştir. Karar probleminin kriter ağırlıklandırılması sürecinde MEREC (Method Based on the Removal Effects of Criteria) alternatiflerin sıralanması sürecinde MAIRCA (Multi Attributive Ideal-Real Comparative Analysis) yöntemlerinden yararlanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çok Kriterli Karar Verme, Uluslararası Kargo Taşımacılığı, Uluslararası Taşımacılık Yazılımları, MEREC, MAIRCA

Assessment of Transportation Software Selection of Companies Providing International Cargo Transportation Services with Multi-Criteria Decision Making Methods

International cargo transportation is a process that refers to the transportation of shipments from one country to another. This process can be complex as it often involves many sub-operational business processes and regulations. For this reason, companies engaged in international cargo transportation must plan the process carefully and manage it carefully. Companies providing international cargo transportation services use various software to manage the process more efficiently, reduce errors and increase customer satisfaction. At this point, choosing the most suitable software for operational business processes and the people who will manage these processes is very important, so the issue of transportation software selection is a decision problem that requires company managers to evaluate many criteria together in the decision-making process. In this study, it is aimed to evaluate the transportation software selection of companies providing international cargo transportation services by using multi-criteria decision-making methods. By reviewing the literature and evaluating the opinions of experts in the sector, the criteria are; These were determined as cost, ease of use, performance, flexibility, data security, after-sales support and company reliability. MEREC (Method Based on the Removal Effects of Criteria) methods were used in the criterion weighting process of the decision problem and MAIRCA (Multi Attributive Ideal-Real Comparative Analysis) methods were used in the ranking of the alternatives.

Keywords: Multi Criteria Decision Making, International Cargo Transportation, International Transportation Software, MAIRCA, MEREC

VII. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı

VII. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı

E-ISBN: 978-605- 07-1591-0

Sayfa: 17-18

  • Paylaş

Bu çalışma, kullanan kişilere orjinal çalışmadan alıntı yaptıkları sürece, çalışmayı dağıtma, değiştirme ve üzerine çalışma hakkı tanıyan Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile lisanslanmıştır.


İletişim

İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
İ.Ü. Avcılar Kampüsü 34320 Avcılar/İstanbul

ulk@istanbul.edu.tr
+ 90 (212) 440 00 00 - 19200

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri

Ulaştırma ve Lojistik Kongreleri, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile Lojistisyenler Derneği’nin ortaklaşa düzenlemekte olduğu bilimsel etkinlikler serisidir.